„Idea – Zapis – Brzmienie" Międzynarodowa Konferencja Naukowa w 70-lecie istnienia Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

Termin: 03.11.2015
Miejsce: Instytut Muzykologii UJ, Pałac Pusłowskich, Sala Kameralna, ul. Westerplatte 10
Organizator: Akademia Muzyczna w Krakowie, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskie Wydawnictwo Muzyczne

„IDEA – ZAPIS – BRZMIENIE"
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
W 70-LECIE ISTNIENIA POLSKIEGO WYDAWNICTWA MUZYCZNEGO

3 listopada 2015 roku w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Idea – zapis – brzmienie". Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym obchodom Jubileuszu 70-lecia Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

W zachodniej kulturze muzycznej profesjonalna twórczość dźwiękowa nierozerwalnie związana jest z notacją. Jej narodziny, rozwój i przyszłość w kontekście polskiego edytorstwa muzycznego będą przedmiotem rozważań podczas międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej „Idea – zapis – brzmienie", która odbędzie się 3 listopada 2015 roku w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zaproszeni goście, wśród których znajdą się wybitne autorytety muzykologiczne, koncentrować się będą na refleksji dotyczącej idei muzycznej notacji, historii polskiego edytorstwa muzycznego, rozmaitego podejścia do opracowania muzycznego tekstu, a także na aspektach technologicznych procesu przygotowania publikacji nutowej. Konferencję zwieńczy dyskusja panelowa na temat przyszłości edytorstwa muzycznego, w której wezmą udział polscy i zagraniczni wydawcy muzyczni.

Sympozjum, organizowane przez Akademię Muzyczną w Krakowie, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne, towarzyszyć będzie uroczystym obchodom jubileuszu 70-lecia istnienia PWM, który przypada w tym roku.


 

Plakat


Zob.: Fotoreportaż

Program Konferencji

  SESJA I (10:00-11:30) – Moderator: dr hab. Aleksandra Patalas (Instytut Muzykologii UJ)

10:00

dr hab. Aleksandra Patalas (Instytut Muzykologii UJ)
mgr Adam Radzikowski (PWM)

Powitanie gości

10:10

prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski (Akademia Muzyczna w Krakowie)

Wokół idei edytorstwa integralnego i prób jego realizacji

10:40

mgr Magdalena Wąsowska (Instytut Muzykologii UJ)

Idea utrwalenia i promocji polskiej twórczości muzycznej w wydawniczej działalności Tadeusza Ochlewskiego

11:00

prof. dr hab. Alicja Jarzębska (Instytut Muzykologii UJ)

Idea zapisu nutowego w ujęciu psychologów
i teoretyków muzyki

11:30

przerwa kawowa

  SESJA II (11:45-13:00) – Moderator: dr hab. Teresa Malecka (Akademia Muzyczna w Krakowie)

11:45

prof. dr hab. Zygmunt Szweykowski (Instytut Muzykologii UJ)

Muzyka dawna – odkrywanie, badanie, interpretacja, upowszechnianie

12:15

dr hab. Aleksandra Patalas (Instytut Muzykologii UJ)

Muzyka dawna – odkrywanie, badanie, interpretacja, upowszechnianie – i co dalej?

12:30

prof. dr hab. Leszek Polony (Akademia Muzyczna w Krakowie)

Wydania źródłowo-krytyczne – w drodze do źródła kompozytorskiej idei. Z doświadczeń nad wydaniem „Dzieł" Mieczysława Karłowicza

13:00

przerwa obiadowa

  SESJA III (14:00-15:45) – Moderator: prof. dr hab. Alicja Jarzębska (Instytut Muzykologii UJ)

14:00

dr hab. Iwona Lindstedt (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Notacja muzyczna XX wieku – wyzwania edytorskie w twórczości II awangardy

14:30

dr Agnieszka Draus (Akademia Muzyczna w Krakowie)

Rękopisy – arcydzieła. O sposobie zapisywania muzyki Marka Stachowskiego

14:45

dr Ewa Czachorowska-Zygor (Akademia Muzyczna w Krakowie)

Zapisać wyobraźnię… O notacji muzycznej w wybranych utworach Adama Walacińskiego

15:00

dr Marcin Strzelecki (Akademia Muzyczna w Krakowie)

Notacja muzyczna XX wieku – wyzwania edytorskie w twórczości jazzowej

15:15

mgr Justyna Nowicka (Radio Kraków)

Artyści graficy w służbie edytorstwa muzycznego

15:45

przerwa kawowa

16:00

prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski (Akademia Muzyczna w Krakowie)

prof. dr hab. Leszek Polony (Akademia Muzyczna w Krakowie)

mgr Andrzej Kosowski (Instytut Muzyki i Tańca)

Astrid Koblanck (Universal Edition Wien)

James Rushton (Chester Music)

dr Daniel Cichy (PWM) – moderator

DYSKUSJA PANELOWA:

Dokąd zmierza edytorstwo muzyczne

 

Data opublikowania: 27.10.2015
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia