Otwarte Seminarium Doktoranckie

Termin: 09.05.2015
Miejsce: Instytut Muzykologii UJ, Oficyna, sala wykładowa nr 2

Program Seminarium

piątek, 9 maja 2015
 
9.00–9.45:
Agnieszka Lakner: Stan Polskiego Radia i jego udział w kształtowaniu życia muzycznego w kraju po II wojnie światowej
 
9.45–10.30:
Marek Dolewka: Cisza w muzyce Giacinto Scelsiego - funkcje i konteksty
 
10.30–11.15:
Mirosław Płoski: Marcello di Capua vel Marcello Bernardini? O „podwójnej tożsamości" nadwornego kapelmistrza księżnej Izabeli Lubomirskiej w świetle źródeł
 
11.15–12.00:
Marek Bebak: Missa Tempore Paschali Franciszka Liliusa w repertuarze kapel wawelskich w XVII i XVIII wieku. Rozważania na marginesie wydania źródłowo-krytycznego
 
12.00–12.45:
Sylwia Jakubczyk-Ślęczka: Życie muzyczne społeczności żydowskiej na terenach dawnej Galicji w okresie międzywojennym. Zagadnienia badawcze, struktura pracy, klasyfikacje gatunkowe (pieśń)
 
12.45–13.30:

Michał Lewicki: Edytorstwo muzyczne w Krakowie od początku XIX wieku do roku 1870

Data opublikowania: 08.05.2015
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia