Young Musicology Today: Tendencies, challenges and perspectives

Termin: 07.11.2016 - 09.11.2016
Miejsce: Westerplatte Street 10; 31-033 Kraków, Poland
Organizator: Jagiellonian University in Kraków, Department of Musicology
Kontakt: Agnieszka Lakner: agnieszka.lakner@doctoral.uj.edu.pl, musicologytoday@gmail.com

 

Programme

Poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja objęta jest Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wydarzenie  możliwe jest dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krakowa, Fundacji Bratniak, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwu Doktorantów UJ.

Partnerami wydarzenia są Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Instytut Muzyki i Tańca, Musica Iagellonica, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Agencja Artystyczna GAP.

Konferencja odbywa się pod patronatem medialnym Polskiego Centrum Informacji Muzyczne polmic.pl

Data opublikowania: 02.11.2016
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia