Subwencja naukowa na działalność młodych naukowców

Subwencja naukowa na działalność młodych naukowców

Uprzejmie informujemy, iż do dnia 13 września do godz. 10.00 istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach otrzymanej przez Instytut Muzykologii subwencji naukowej na działalność młodych naukowców. Wnioski (w formie opisu planowanych badań/ kwerend/ wyjazdów naukowych itp.) powinny być skierowane do Pani Dyrektor Instytutu Muzykologii dr hab. Aleksandry Patalas. Dotacja zostanie podzielona na zasadach konkursu.

UWAGA: przyznane środki będą musiały zostać wykorzystane w bieżącym roku kalendarzowym (nie ma możliwości przeniesienia ich na przyszły rok) – proszę wziąć to pod uwagę przy sporządzaniu wniosków.

 

Przypominamy, że wg nowej ustawy o szkolnictwie wyższym

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie [prowadzącym działalność naukową].

 

Zachęcamy do składania wniosków w Sekretariacie IM UJ!

 

Data opublikowania: 09.09.2019
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia