Rejestracja na lektoraty

W roku akademickim 2019/2020 prowadzona będzie rejestracja elektroniczna USOS do grup lektoratowych. Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2019/2020.
 

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem https://www.usosweb.uj.edu.pl następnie zakładka „DLA STUDENTÓW” -> „REJESTRACJE” -> „żetonowe”.


Terminy:

  • I tura  –  25.09.2019 godz. 8.00 – 02.10.2019 godz. 23.59 (tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów studiów).
  • II tura – 07.10.2019 godz. 8.00 – 13.10.2019 godz. 23.59 (tura bez dedykacji).

 

Podczas I tury wpisów:

  • studenci I roku studiów I stopnia rejestrują się obowiązkowo na lektorat języka łacińskiego prowadzony przez Panią dr Annę Mleczek,
  • studenci II roku studiów I stopnia rejestrują się obowiązkowo na lektorat języka łacińskiego prowadzony przez Pana dra hab. Krzysztofa Pawłowskiego,
  • studenci II roku studiów I stopnia rejestrują się obowiązkowo na lektorat języka angielskiego prowadzony przez Panią mgr Małgorzatę Cygan,
  • studenci I roku studiów II stopnia rejestrują się obowiązkowo na lektorat języka angielskiego prowadzony przez Panią mgr Małgorzatę Cygan,
  • studenci I i II roku studiów II stopnia fakultatywnie mogą zarejestrować się na lektorat języka włoskiego prowadzony przez Panią mgr Bogumiłę Bielańską lub lektorat języka francuskiego prowadzony przez Panią mgr Małgorzatę Kantor-Nogę.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.jcj.uj.edu.pl

Data opublikowania: 18.09.2019
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia