Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego

Studenci I roku studiów licencjackich zobowiązani są zarejestrować się na zajęcia z wychowania fizycznego. Rejestracja na WF odbywa się drogą elektroniczną po zalogowaniu, poprzez stronę www.usosweb.uj.edu.pl, następnie zakładka „Dla studentów” -> „Rejestracje” -> „Żetonowe”. Każdy student powinien zarejestrować się do jednej wybranej grupy zajęciowej w semestrze (w miarę wolnych miejsc w grupach).

Termin: 23 września – 18 października 2019 r.
 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ oferuje następujące formy aktywności ruchowej:

– wychowanie fizyczne ogólne,

– zespołowe gry sportowe,

– fitness,

– zdrowy kręgosłup,

– zajęcia na pływalni,

– zajęcia korekcyjne (skierowanie od lekarza),

oraz dla wybitnie sprawnych sekcje sportowe  w różnych dyscyplinach (o przyjęciu decyduje trener).  

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.swfis.uj.edu.pl

Data opublikowania: 18.09.2019
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia