Rejestracja na przedmioty realizowane w Studium Pedagogicznym

Studenci muzykologii zainteresowani uczestnictwem w kursach oferowanych przez Studium Pedagogiczne UJ powinni:

  • Do dnia 20 września (II tura: w dniach 7–13 października) złożyć podanie o zgodę na realizację wybranych kursów z ich wyszczególnieniem oraz z wyraźnym oznaczeniem, które przedmioty mają być potraktowane jako „kursy na innym kierunku studiów” w rozumieniu programu studiów muzykologicznych, a które będą realizowane poza programem studiów. Podanie powinno być zaadresowane do Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzykologii ds. Studenckich dra Andrzeja Sitarza.
  • Zarejestrować się na wybrane zajęcia poprzez system USOS. Rejestracja będzie trwała od 23 września do 6 października (II tura: od 14 do 20 października).

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, regulaminu i harmonogramu zajęć prowadzonych w Studium Pedagogicznym UJ dostępne są pod adresem www.sp.uj.edu.pl

Data opublikowania: 18.09.2019
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia