Dyżur Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzykologii ds. Studenckich

Dr Andrzej Sitarz, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Studenckich, ma dyżur w aplikacji Skype (nazwa użytkownika: andrzej-sitarz) w sprawach organizacji studiów, sprawach studenckich oraz w sprawach prowadzonych kursów we wtorki od godziny 11.00 do godziny 12.30. Można się także kontaktować w innym czasie oraz zawsze mailowo: a.sitarz@uj.edu.pl lub andrzej-sitarz@wp.pl.
Data opublikowania: 30.03.2020
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia