„Idea – Zapis – Brzmienie" Międzynarodowa Konferencja Naukowa w 70-lecie istnienia Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

3 listopada 2015 roku w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Idea – zapis – brzmienie", towarzysząca obchodom Jubileuszu 70-lecia Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

Konferencja została zorganizowana przez Akademię Muzyczną w Krakowie, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Podczas uroczystego otwarcia Konferencji dr hab. Aleksandra Patalas - Dyrektor Instytut Muzykologii UJ oraz Adam Radzikowski - Prezes PWM przywitali uczestników sympozjum oraz wskazali na wyjątkowy dorobek i wkład PWM w rozwój kultury muzycznej w Polsce.

Szczegółowemu omówieniu osiągnieć Polskiego Wydawnictwa Muzycznego poświęcone były poszczególne referaty wygłoszone podczas trzech sesji prowadzonych przez dr hab. Aleksandrę Patalas (Instytut Muzykologii UJ), dr hab. Teresę Malecką (AM w Krakowie) oraz prof. dr hab. Alicję Jarzębską (Instytut Muzykologii UJ).

Zob. szczegółowy program Konferencji.

W drugiej części odbyła się dyskusja panelowa poprowadzona przez Redaktora Naczelnego PWM dr. Daniela Cichego. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele zagranicznych wydawców muzycznych współpracujących z PWM - Astrid Koblanck (Universal Edition Wien) i James Rushton (Chester Music) oraz byli Redaktorzy Naczelni PWM - prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski i prof. dr hab. Leszek Polony.

Data publikacji: 08.11.2015
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia