Spotkanie inaugurujące rok akademicki 2016/2017 w Instytucie Muzykologii

3 października 2016 r. w Sali Kameralnej Instytutu Muzykologii UJ odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące nowy rok akademicki 2016/2017. W spotkaniu wzięli udział pracownicy i studenci muzykologii.

Uczestnicy spotkania – zwłaszcza licznie obecni studenci I roku studiów licencjackich i nowi studenci studiów uzupełniających magisterskich – zostali serdecznie przywitani przez Panią Dyrektor Instytutu Muzykologii UJ dr hab. Aleksandrę Patalas oraz Zastępcę Dyrektora ds. studenckich Pana dr. Andrzeja Sitarza.

Głównym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny, który miał w tym roku formę wspomnienia o Doktor Elżbiecie Dziębowskiej (1929-2016).  Sylwetkę dr E. Dziębowskiej przedstawiła prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz. W wykładzie, ubogaconym fotografiami oraz krótkimi filmami dokumentalnymi z wypowiedziami dr Dziębowskiej, opowiedziano historię jej przedwojennych losów, działalność w czasie II wojny światowej oraz późniejsze lata pracy jako muzykologa, długoletniego pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownika Katedry Historii i Teorii Muzyki UJ, redaktora naczelnego Encyklopedii Muzycznej PWM, a zwłaszcza wspaniałego wykładowcy, pedagoga i promotora wielu prac magisterskich. Uzupełnieniem prezentacji osobowości dr Elżbiety Dziębowskiej były wspomnienia jej dawnych seminarzystów – dr. Andrzeja Sitarza i mgr. Stanisława Hrabiego, Kierownika Biblioteki.

Studeci I roku mieli również okazję zapoznać się z zasadami organizacji studiów i pracy Sekretariatu oraz działalnością Koła Naukowego Studentów Muzykologii. Na zakończenie spotkania studenci zwiedzili Bibliotekę i Fonotekę Instytutu Muzykologii UJ oraz Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. I. J. Paderewskiego.

(Zob. program inauguracji)

fot. Michał Momot
Data publikacji: 05.10.2016
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia