Spotkanie Opłatkowe w Instytucie Muzykologii UJ - Fotoreportaż

19 grudnia 2016 roku w Sali Kameralnej odbyło się Spotkanie Opłatkowe. Uroczystość zgromadziła liczne grono pracowników, emerytowanych profesorów, studentów i przyjaciół Instytutu Muzykologii UJ. Gościem honorowym był o. Nikodem Kilnar z zakonu oo. Paulinów z Jasnej Góry, prezes Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska oraz redaktor serii „Musica Claromontana – Jasnogórska Muzyka Dawna”.  

Spotkanie rozpoczął śpiew kolęd w wykonaniu chóru studentów muzykologii oraz życzenia dr hab. Aleksandry Patalas Dyrektora Instytutu Muzykologii. Składając życzenia, Pani Dyrektor wyraziła radość z podtrzymywania tradycji wspólnego Opłatka na Muzykologii. Zaprezentowała niedawno wydany „Almanach Muzykologii Krakowskiej: 1911-2011”,  będący podsumowaniem stuletniej działalności Instytutu. Wspominała przy tym wykładowców, którzy odeszli w 2016 roku, a byli to: Doktor Elżbieta Dziębowska, Profesor Piotr Poźniak, Profesor Jan Stęszewski oraz Profesor Michał Bristiger.     

Życzenia złożył również O. Nikodem Kilnar. Nawiązał do długoletniej współpracy naukowej muzykologii krakowskiej z Klasztorem oo. Paulinów na Jasnej Górze, gdzie od wielu lat prowadzone są badania źródeł muzycznych oraz odbywają się praktyki studenckie. O. Nikodem nazwał prace nad źródłami muzyki kościelnej „muzykologicznym warsztatem wiary” i ponowił zaproszenie do odwiedzenia Klasztoru i Archiwum Jasnogórskiego.

Następnie wszyscy uczestnicy łamali się opłatkiem oraz śpiewali kolędy przy wigilijnym stole.

Spotkanie Opłatkowe zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ.

Data publikacji: 21.12.2016
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia