Wokół postaci Ferdynanda Hoesicka w 150. rocznicę jego urodzin - Seminarium

23 października 2017 roku w Sali Kameralnej Instytutu Muzykologii UJ odbyło się Seminarium naukowe "Wokół postaci Ferdynanda Hoesicka w 150. rocznicę jego urodzin".

Seminarium towarzyszyła wystawa prac Ferdynanda Hoesicka i wydawnictw Ferdynanda Wilhelma Hoesicka ze zbiorów: Beatrix Podolskiej, Biblioteki Instytutu Muzykologii UJ, Ośrodka Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz Sekcji Zbiorów Muzycznych Biblioteki Jagiellońskiej.

Zob.: Program Seminarium

Data publikacji: 27.10.2017
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia