Spotkanie Opłatkowe w Instytucie Muzykologii UJ

18 grudnia 2017 roku w Sali Kameralnej Instytutu Muzykologii UJ odbyło się doroczne Spotkanie Opłatkowe. Uczestniczyli w nim Pracownicy, Doktoranci i Studenci Muzykologii. Gościem honorowym, podobnie jak w ubiegłym roku, był o. Nikodem Kilnar z zakonu oo. Paulinów z Jasnej Góry, prezes Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska oraz redaktor serii „Musica Claromontana – Jasnogórska Muzyka Dawna”.  

Spotkanie rozpoczęło się od życzeń, które złożyła Pani Dyrektor dr hab. Aleksandra Patalas, dziękując jednocześnie Kołu Naukowemu Studentów Muzykologii za zorganizowanie Spotkania. O. Nikodem, w swoim słowie, przybliżył znaczenie przeżywania radości Bożego Narodzenia, wspomniał również o współpracy Klasztoru Jasnogórskiego z Instytutem Muzykologii oraz podziękował za troskę o skarby kultury muzycznej z Jasnogórskiego Archiwum.

Następnie wszyscy Uczestnicy Spotkania składali sobie wzajemnie życzenia, dzieląc się opłatkiem oraz śpiewali kolędy przy wigilijnym stole.

 

Data publikacji: 21.12.2017
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia