Konferencja BESTROM

W dniach 19-20 czerwca 2019 roku, w Instytucie Muzykologii, miała miejsce konferencja inaugurująca prace międzynarodowego konsorcjum badawczego działającego pod auspicjami programu HERA. Gospodarzem tego spotkania była dr hab. Anna G. Piotrowska, prof. UJ, z Instytutu Muzykologii, która w projekcie BESTROM: Beyond Stereotypes: Cultural Exchanges and the Romani Contribution to European Public Spaces (http://heranet.info/projects) jest jednym z Principal Investigators. W Krakowie gościli także pozostali członkowie konsorcjum: naukowcy  z Uniwersytetu w Sewilli (m.in. profesor Maria Sierra-Alonso),  Uniwersytetu w Liverpool (m.in. profesor Eve Rosenhaft) oraz Uniwersytetu w Helsinkach (dr Malte Gasche). Ponadto w konferencji uczestniczyli badacze z University Autonóma de Madrid czy przedstawiciele Uniwersytetu w Bremen (dr Eva Schöck-Quinteros), oraz reprezentanci interesariuszy (m.in. profesor Thomas Acton  w imieniu RomArchive czy przedstawiciele Bremer Shakespeare Company).

Konferencję otworzyła dr hab. Aleksandra Patalas – dyrektor Instytutu Muzykologii, która nie tylko zaznaczyła jak ważna dla Uniwersytetu Jagiellońskiego jest współpraca międzynarodowa, ale także  podkreśliła interdyscyplinarny charakter projektu BESTROM. W ramach projektu BESTROM w Instytucie Muzykologii – pod kierunkiem dr hab. Anny G. Piotrowskiej – prowadzone będą badania nad wkładem Romów w europejską kulturę muzyczną, zarówno obecnie, jak i w przeszłości, a pozostałe zespoły wchodzące w skład konsorcjum pochylą się m.in. nad kwestią aktywizmu romskiego,  obecnością Romów w produkcjach kulturowych (np. w cyrkach) itd. Projekt, który właśnie się rozpoczął potrwa dwa lata a jego efektem będą liczne artykuły, kilka monografii w tym jedna zbiorowa, album muzyczny ale także produkcja teatralna oraz wirtualna wystawa.

fot. Michał Momot
Data publikacji: 29.06.2019
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia