MAREK GRECHUTA. Artysta o wielu twarzach

15 kwietnia 2013 roku w odbyła się Konferencja "MAREK GRECHUTA. Artysta o wielu twarzach" zorganizowana w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy wsparciu Biblioteki Polskiej Piosenki.

Konferencję otworzyła i powitała przybyłych gości i uczestników Dyrektor Instytutu Muzykologii UJ dr. hab. Aleksandra Patalas. Gościem Honorowym Konferencji była Pani Danuta Grechuta, bardzo serdecznie przywitana przez licznie zgromadzoną publiczność. W swoim wystąpieniu podkreśliła, jak bardzo ceni sobie to, że twórczość Marka Grechuty - absolwenta Politechniki Krakowskiej - jest przedmiotem prac naukowych oraz  specjalnie zorganizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim konferencji. Słowo do uczestników skierował również Waldemar Domański - Dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki, która gromadzi dokumenty i nagrania związane m.in. z twórczością Marka Grechuty.

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy dr Anny Piotrowskiej, opiekuna naukowego uczestników seminarium licencjackiego, poświęconego twórczości Marka Grechuty. Referaty studentów poprzedziło wprowadzenie w zagadnienia muzyki popularnej wygłoszone przez prof. dr hab. Alicję Jarzębską.

(zob. szczegółowy program Konferencji)

 

Data publikacji: 17.04.2013
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia