Spotkanie Opłatkowe w Instytucie Muzykologii

19 grudnia 2012 roku w Sali Kameralnej Instytutu Muzykologii UJ odbyło się Spoktanie Opłatkowe, w którym uczestniczyli pracownicy, pracownicy emerytowni, doktoranci i studenci. Dyrektor Instytutu Muzykologii dr. hab Aleksandra Patalas oraz gość honorowy - Rektor Wyższego Seminarium Franciszkanów w Krakowie o. dr Andrzej Zając OFMConv skierowali do obecnych życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Spotkanie Opłatkowe, zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ, upłynęło w miłej atmosferze na dzieleniu się opłatkiem, wspólnym kolędowaniu oraz poczęstunku przy wigilijnym stole.

Spotkanie było też okazją do zeprezentowania przez studentów działalności Koła Naukowego.

fot. Stanisław Hrabia