Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy egzaminów i zaliczeń w sesji letniej 2019/2020

Terminy egzaminów i zaliczeń w sesji letniej 2019/2020

(aktualizacja: 1 czerwca 2020)

Studia I stopnia

Licencjat I rok:

 • Podstawy analizy muzycznej (Harmonia 2): egzamin 16 czerwca
 • Historia muzyki Renesansu: egzamin 14 lipca
 • Kontrapunkt: egzamin 30 czerwca
 • Etnomuzykologia (2): egzamin 13 czerwca
 • Analiza muzyczna 1: egzamin 12 czerwca
 • Collegium musicum (2): przedmiot przeniesiony na rok akademicki 2020/2021
 • Technologia informacyjna w muzykologii (Profil IT): Współczesne technologie informacyjne: egzamin 26 czerwca
 • Technologia informacyjna w muzykologii (Profil IT): Wprowadzenie do bibliografii muzycznej: zaliczenie przed rozpoczęciem sesji
 • Technologia informacyjna w muzykologii (Profil IT): Podstawowe techniki opracowania zbiorów muzycznych: zaliczenie 9 czerwca
 • Technologia informacyjna w muzykologii (Profil IT): Warsztaty archiwalno-biblioteczne: zaliczenie we wrześniu

 

Licencjat II rok:

 • Historia muzyki Klasycyzmu: test odsłuchowy od 10 czerwca, egzamin 22-23 czerwca
 • Estetyka muzyczna: egzamin 17 czerwca
 • Dziennikarstwo muzyczne
 • Retoryka dziennikarska: praca pisemna, przesłanie pracy do 15 czerwca
 • Muzyka w mediach: zaliczenie przed rozpoczęciem sesji
 • Popularyzacja wiedzy o muzyce: zaliczenie na podstawie prac wykonywanych podczas semestru
 • Praktyka dziennikarska: zaliczenie przed rozpoczęciem sesji
 • Edytorstwo
 • Wprowadzenie do edytorstwa: egzamin 12 czerwca          
 • Redakcja techniczna tekstu nutowego: test zaliczeniowy 10 czerwca     
 • Redakcja techniczna tekstu słownego: test zaliczeniowy 8 czerwca        
 • Praktyka edytorska: zaliczenie na podstawie prac wykonywanych w trakcie semestru

 

Licencjat III rok:

 • Historia muzyki XX wieku: egzamin druga połowa lipca (termin uzgodniony ze studentami)
 • Fakultety:
 • Muzyka staropolska: egzamin 17 czerwca
 • Muzyka a społeczeństwo: zaliczenie przed rozpoczęciem sesji
 • Etnomuzykologiczne ćwiczenia terenowe: zaliczenie we wrześniu
 • Muzyka polska XIX-XXI wieku: ocena na podstawie prac wykonywanych w trakcie semestru

 

Studia II stopnia

SUM I rok:

 • Metody analizy muzycznej: praca pisemna, przesłanie pracy do 15 czerwca
 • Historia doktryn artystycznych: termin ustalony ze studentami
 • Historia form i gatunków muzycznych I: egzamin 22 czerwca
 • Badania nad kulturą muzyczną – problemy i metody: zakończenie kursu i zaliczenie  30 czerwca
   

SUM II rok:

 • Socjologia muzyki: ocena na podstawie prac wykonywanych w trakcie semestru
 • Kurs w języku angielskim: poszerzona prezenatcja, przesłanie prezentacji do 30 czerwca.
 • Teoria i interpretacja dzieła muzycznego: zaliczenie z oceną na podstawie przygotowanej prezentacji do 15 czerwca
 • Fakultety:
 • Krytyka muzyczna: zaliczenie przed rozpoczęciem sesji
 • Metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych: zaliczenie przed rozpoczęciem sesji