Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy egzaminów i zaliczeń w sesji letniej 2019/2020

Terminy egzaminów i zaliczeń w sesji letniej 2019/2020

(aktualizacja: 1 czerwca 2020)

Studia I stopnia

Licencjat I rok:

Podstawy analizy muzycznej (Harmonia 2): egzamin 16 czerwca

Historia muzyki Renesansu: egzamin 14 lipca

Kontrapunkt: egzamin 30 czerwca

Etnomuzykologia (2): egzamin 13 czerwca

Analiza muzyczna 1: egzamin 12 czerwca

Collegium musicum (2): przedmiot przeniesiony na rok akademicki 2020/2021

Technologia informacyjna w muzykologii (Profil IT): Współczesne technologie informacyjne: egzamin 26 czerwca

Technologia informacyjna w muzykologii (Profil IT): Wprowadzenie do bibliografii muzycznej: zaliczenie przed rozpoczęciem sesji

Technologia informacyjna w muzykologii (Profil IT): Podstawowe techniki opracowania zbiorów muzycznych: zaliczenie 9 czerwca

Technologia informacyjna w muzykologii (Profil IT): Warsztaty archiwalno-biblioteczne: zaliczenie we wrześniu

 

Licencjat II rok:

Historia muzyki Klasycyzmu: test odsłuchowy od 10 czerwca, egzamin 22-23 czerwca

Estetyka muzyczna: egzamin 17 czerwca

Dziennikarstwo muzyczne

Retoryka dziennikarska: praca pisemna, przesłanie pracy do 15 czerwca

Muzyka w mediach: zaliczenie przed rozpoczęciem sesji

Popularyzacja wiedzy o muzyce: zaliczenie na podstawie prac wykonywanych podczas semestru

Praktyka dziennikarska: zaliczenie przed rozpoczęciem sesji

Edytorstwo

Wprowadzenie do edytorstwa: egzamin 12 czerwca          

Redakcja techniczna tekstu nutowego: test zaliczeniowy 10 czerwca     

Redakcja techniczna tekstu słownego: test zaliczeniowy 8 czerwca        

Praktyka edytorska: zaliczenie na podstawie prac wykonywanych w trakcie semestru

 

Licencjat III rok:

Historia muzyki XX wieku: egzamin druga połowa lipca (termin uzgodniony ze studentami)

 

Fakultety:

Muzyka staropolska: egzamin 17 czerwca

Muzyka a społeczeństwo: zaliczenie przed rozpoczęciem sesji

Etnomuzykologiczne ćwiczenia terenowe: zaliczenie we wrześniu

Muzyka polska XIX-XXI wieku: ocena na podstawie prac wykonywanych w trakcie semestru

 

Studia II stopnia

SUM I rok:

Metody analizy muzycznej: praca pisemna, przesłanie pracy do 15 czerwca

Historia doktryn artystycznych: termin ustalony ze studentami

Historia form i gatunków muzycznych I: egzamin 22 czerwca

Badania nad kulturą muzyczną – problemy i metody: zakończenie kursu i zaliczenie  30 czerwca
 

SUM II rok:

Socjologia muzyki: ocena na podstawie prac wykonywanych w trakcie semestru

Kurs w języku angielskim: poszerzona prezenatcja, przesłanie prezentacji do 30 czerwca.

Teoria i interpretacja dzieła muzycznego: zaliczenie z oceną na podstawie przygotowanej prezentacji do 15 czerwca

 

Fakultety:

Krytyka muzyczna: zaliczenie przed rozpoczęciem sesji

Metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych: zaliczenie przed rozpoczęciem sesji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron