Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Instytucie Muzykologii UJ

studia I stopnia

 

Analiza muzyczna I

dr Wojciech Marchwica

egzamin pisemny: 16 VI, godz. 10.00 (platforma Teams)

Collegium musicum

dr Maciej Jochymczyk

zaliczenie na podstawie prac cząstkowych

Estetyka muzyczna

prof. dr  hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz

egzamin ustny (online):

1. termin: 18 V, godz. 8-11;

2. termin: 16 VI, godz. 8-11.

Etnomuzykologia (2)

dr Bożena Lewandowska

egzamin: 21 VI, godz. 10.00

Fakultet praktyka wykonawcza (instrumentologia)

dr Maciej Jochymczyk

zaliczenie na podstawie referatów i testu 10 VI

Fakultet: Techniki kompozytorskie

dr Dagmara Łopatowska-Romsvik

ocena na podstawie prac pisemnych przesyłanych do końca sesji poprawkowej

Harmonia

dr Sylwia Jakubczyk-Ślęczka

egzamin pisemny: 18 VI

Historia muzyki klasycyzmu

dr Wojciech Marchwica

test odsłuchowy: 14 VI

egzamin ustny (platforma Teams): 28/29 VI

Historia muzyki renesansu

prof. dr hab. Zofia Fabiańska

dr hab. Aleksandra Patalas, prof. UJ

dr Maciej Jochymczyk

egzamin: 28 VI, od godz. 9.00

Historia muzyki XX i XXI w.

prof. dr hab. Magdalena Dziadek

na podstawie prac pisemnych przesyłanych do 30 IX

Kontrapunkt

dr hab. Piotr Wilk, Prof. UJ

egzamin pisemny: 17 VI, godz. 10.00

Muzyka polska XIX-XXI w.

dr hab. Rafał Ciesielski

egzamin ustny:

14-15 VI (termin „0”)

21-22 VI

6 IX (egzamin poprawkowy)

Muzyka staropolska (2)

dr Marek Bebak

egzamin ustny (online):

23 VI, od godz. 9.00

Podstawowe techniki opracowania zbiorów muzycznych kustosz dypl. mgr Stanisław Hrabia na podstawie zadań przesyłanych w trakcie zajęć na Platformę Pegaz

Popularyzacja wiedzy
o muzyce

dr Wojciech Marchwica

na podstawie prac przedstawianych podczas zajęć

Redakcja techniczna tekstu nutowego

dr Andrzej Sitarz

pisemny test zaliczeniowy: 8 VI

Redakcja techniczna tekstu słownego

dr Andrzej Sitarz

pisemny test zaliczeniowy: 8 VI

Warsztaty edytorskie

dr Andrzej Sitarz

zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach

Warsztaty edytorskie (Finale)

dr Maciej Jochymczyk

zaliczenie na podstawie prac cząstkowych zrealizowane w marcu

Wprowadzenie do bibliografii muzycznej

mgr Michał Momot

ocena na podstawie prac pisemnych przesyłanych do 1 VI

Wprowadzenie do edytorstwa

dr Andrzej Sitarz

egzamin ustny (zdalnie): 10 VI

Współczesne technologie informacyjne

kustosz dypl. mgr Stanisław Hrabia

test w formie zdalnej (platforma Pegaz): 22 VI, godz. 11.15

studia II stopnia

Badania nad kulturą muzyczną – problemy i metody

dr hab. Rafał Ciesielski

zaliczenie na podstawie przedstawionych prac

Fakultet: Zarządzanie projektami muzycznymi

dr hab. Rafał Ciesielski

zaliczenie na podstawie przedstawionych prac

Historia doktryn artystycznych dr Magdalena Garnczarska egzamin 22 VI, godz. 12.00

Historia form i gatunków muzycznych II

dr Wojciech Marchwica

na podstawie pracy pisemnej przesłanej do 25 VI

Kurs w języku angielskim

dr hab. Anna Piotrowska, prof. UJ

termin oddania prac: 7 VI

rozmowa nt. prac: 14 VI

Metody analizy muzycznej

dr Wojciech Marchwica

na podstawie pracy pisemnej przesłanej do 25 VI

Socjologia muzyki

prof. dr hab. Magdalena Dziadek

na podstawie prac przesyłanych do 30 IX

Teoria i interpretacja dzieła muzycznego

dr Wojciech Marchwica

na podstawie prac przedstawianych podczas zajęć