Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Rafał Ciesielski

dr hab. Rafał Ciesielski

Rafał Ciesielski – dr hab. muzykologii, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, publicysta muzyczny, menadżer kultury. Jest adiunktem w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorem w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz szefem programowym Lubuskiego Biura Koncertowego. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię muzyki i estetykę muzyczną XIX-XX wieku, krytykę muzyczną, muzykę i krytykę jazzową, teorię i praktykę powszechnej edukacji muzycznej oraz kulturę muzyczną społeczności lokalnych.

Brał udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, opublikował kilkadziesiąt artykułów w periodykach naukowych (m.in.: w „Muzyce”, „Res Facta Nova”, „Polskim Roczniku Muzykologicznym”, „Forum Muzykologicznym”) oraz ponadto m.in. w „Ruchu Muzycznym” i „Wychowaniu Muzycznym”. Jest autorem książek: Refleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej Dwudziestolecia międzywojennego (Poznań 2005) i Polska krytyka jazzowa XX wieku. Zagadnienia i postawy (Zielona Góra 2017).

Jest redaktorem naukowym serii „Jazz w kulturze polskiej” i „Krytyka Muzyczna”, członkiem Redakcji „Wychowania Muzycznego”, redaktorem wydawnictw fonograficznych, od 2017 skarbnikiem Zarządu Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich.

 

Rafał Ciesielski – Habilitated Doctor, a musicologist, music journalist, culture manager, graduate from Adam Mickiewicz University in Poznań and the Culture Manager Postgraduate Studies at the Poznan School of Social Sciences. He is a doctor at the Institute of Musicology of the Jagiellonian University in Krakow, a professor at the Institute of Music of the University in Zielona Góra and the Program Director for the Lubusz Concert Office. His research interests include the history of music and musical aesthetics of the 19th-20th centuries, music criticism, music and jazz criticism, the theory and practice of universal music education and the music culture of local communities.

He has participated in several dozen academic conferences, published several dozen articles in established scientific journals, e.g. “Muzyka” (“Music”), “Res Facta Nova”, “Polski Rocznik Muzykologiczny” (“The Polish Musicological Yearbook”), “Forum Muzykologiczne” (“The Musicological Forum”), “Ruch Muzyczny” (“The Musical Movement”) and “Wychowanie Muzyczne” (“The Musical Education”). He is the author of the books: Refleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej Dwudziestolecia międzywojennego (Aesthetic Reflection in Polish Music Criticism of the Interbellum) (Poznań, 2005) and Polska krytyka jazzowa XX wieku. Zagadnienia i postawy (Polish Jazz Criticism of the 20th Century. Questions and Attitudes) (Zielona Góra 2017).

He is the scientific editor of the series “Jazz w kulturze polskiej” (“Jazz in Polish Culture”) and “Krytyka Muzyczna” (“Music Criticism”), a member of the editorial staff of “Wychowanie Muzyczne”, an editor at several record labels, a member of the Polish Composers' Union (Musicologists’ Section).