Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Sylwia Jakubczyk-Ślęczka

email

Biogram

Sylwia Jakubczyk-Ślęczka jest doktorem muzykologii, absolwentką Instytutu Muzykologii UJ. W 2018 r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską poświęconą tematowi Życia muzycznego społeczności żydowskiej na terenach dawnej Galicji w okresie międzywojennym.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematu żydowskiej kultury muzycznej i życia muzycznego Żydów w przedwojennej Polsce. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z działalnością popularyzatorską i organizacyjną współpracując jako prelegent lub konsultant z organizatorami festiwali muzycznych i innych wydarzeń kulturalnych. W Instytucie Muzykologii UJ zatrudniona od 2018 r. na stanowisku asystenta z doktoratem.

Wybrane publikacje

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach

 • Jewish Music Organizations in Interwar Galicia, w: „Polin. Studies in Polish Jewry”, t. 32, red. F. Guesnet, B. Matis, A. Polonsky, Londyn 2020, Littman Library of Jewish Civilization, s. 343-370.
 • Reforma żydowskiej muzyki liturgicznej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, „Studia Judaica”, 2019 nr 44.
 • Reguła „kol isza” a role kobiet w życiu muzycznym Żydów galicyjskich w okresie międzywojennym, w: „Musica Galiciana”, t. 16, red. G. Oliwa, K. Fink, Rzeszów 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 222-240.
 • Życie muzyczne społeczności żydowskiej na terenach dawnej Galicji w okresie międzywojennym, w: „Z dziejów i kultury Żydów w Galicji”, red. M. Galas, W. Wierzbieniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, s. 239-264.
 • Musical Life of the Jewish Community in Interwar Galicia. The Problem of Identity of Jewish Musicians, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017 nr 34, s. 135-157.
 • Żydowskie organizacje muzyczne w międzywojennym Rzeszowie, „Kamerton”, 2015 nr 59, s. 80-86.
 • Żydowskie środowisko muzyczne międzywojennego Lwowa, w: „Musica Galiciana”, t. 14, red. G. Oliwa, Rzeszów 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 245-254.
 • Obraz życia muzycznego rzeszowskich Żydów w okresie międzywojennym opisany na łamach lwowskiej „Chwili”, „Kamerton”, 2013 nr 57, s. 165-173.
 • Activité de la loge cracovienne «Solidarność» dans le domaine de la culture musicale juive dans l’entre-deux-guerres, „Scripta Judaica Cracoviensia”, 2012 z. 10, s. 123-131.
 • La musique juive à Cracovie de l’entre-deux-guerres selon les informations du journal «Nowy Dziennik», „Scripta Judaica Cracoviensia”, 2011 z. 9, s. 121-135.

Hasła encyklopedyczne

 • Współpraca z redakcją II wydania Encyklopedii Krakowa (2019-), autorstwo wybranych haseł poświęconych muzykom żydowskim w „Polskim Słowniku Biograficznym” (2012, 2013).