Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Dagmara Łopatowska-Romsvik

dr Dagmara Łopatowska-Romsvik – ukończyła studia muzykologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam też uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych (2007).   

Jej zainteresowania koncentrują się na muzyce tradycyjnej i klasycznej XIX- i przełomu XIX/XX wieku krajów skandynawskich, w szczególności Norwegii. Była stypendystką Rządu Norweskiego, później wielokrotnie prowadziła tam badania naukowe. Swą pracę doktorską poświęciła inspiracjom kompozytorskim muzyką ludową Norwegii. Współpracowała w międzynarodowych projektach badawczych. Brała udział w Musikkarvprosjektet, realizowanym przez Związek Kompozytorów Norweskich, Norweską Bibliotekę Narodową, Instytut Muzykologii Uniwersytetu w Oslo, Akademię Muzyczną w Oslo oraz Centrum Informacji Muzycznej. Celem projektu było wydanie dzieł wszystkich wybranych czołowych twórców norweskich. Była również odpowiedzialna za część polską inicjatywy gromadzenia materiałów po Arnem Nordheimie, realizowanego przez Centrum im. Arnego Nordheima przy Norweskiej Akademii Muzycznej w Oslo. Uczestniczyła w szeregu międzynarodowych konferencji muzykologicznych (m.in. Oslo, Sztokholm, Lipsk, Helsinki, Budapeszt). Obecnie zajmuje się kwestią recepcji muzyki polskiej w Norwegii, bada również polsko-norweskie związki muzyczne.

Od roku 2010 jest koordynatorką programu Erasmus+ w Instytucie Muzykologii UJ.

Publikacje

Książki

 • Od patriotycznej powinności do artystycznych eksperymentów. Muzyka na hardingfele w twórczości Griega, Grovena i Thoresena, Musica Iagellonica, Kraków 2011.

Redakcje

 • „East of noise”. Eivind Groven – composer, ethnomusicologist, researcher, Akademika Publishing, Trondheim 2013 (wraz z Ingrid Loe Dalaker i Anne Jorunn Kydland).  
 • Sto lat muzykologii polskiej. Historia – teraźniejszość – perspektywy, Musica Iagellonica, Kraków 2016 (wraz z Aleksandrą Patalas).

Artykuły

 • The tune-famliy theory of Hardingfeleverket in the perspective of the tune family theories, „Norsk folkemusikklags skrift” 2000, nr 14, s. 67–77.
 • „Hardingfele” w norweskiej tradycji ludowej, „Res Facta Nova” 8 (17), 2005, s. 105–117.
 • Sound of Norway? Reflections on Lasse Thoresen’s “Yr”, Musikkvitenskap foreniningen, Oslo 2008 [artykuł pokonferencyjny, 15th Nordic Musicological Congress (5-8.08.2008, Oslo); online: http://foreninger.uio.no/nmf/NMFL_aug08/index.html; dostęp 1.12.2008].
 • Valen, Fartein, hasło w: Encyklopedia muzyczna, red. Elżbieta Dziębowska, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, t. 12 (W–Ż), Kraków 2009, s. 204.
 • Przeciw europejskim wpływom. Synteza klasycznej formy i norweskiej slått w II Symfonii Eivinda Grovena, (w:) W kręgu tradycyjnej kultury muzycznej. Materiały z antropologii muzyki, Bożena Lewandowska, Anna G. Piotrowska (red.), Kraków 2010, Musica Iagellonica, s. 65–77.
 • Kraina marzeń – marzenie o powrocie Chopina do duńskiej historii muzyki, w: Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej, Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Andrzej Sitarz (red.), Musica Iagellonica, Kraków 2011, s. 441–448.
 • Edvard Grieg’s idea and attitude towards national music, [w:] Psychology of art and creativity, red. Joanna Posłuszna, Aureus, Kraków 2011, s. 101–109.
 • With Norwegian sense of beauty. Synthesis of classical form and Norwegian slått in Eivind Groven’s Symphony No. 2, “Musica Iagellonica” 6 (2012), s. 209–224.
 • Halling, gangar i springar – ludowe tańce norweskie w twórczości fortepianowej Edwarda Griega, «Muzyka fortepianowa» XV, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 2012, s. 143–154.   
 • "Symphony No. 2" and "Symfoniske slåtter" in the perspective of the tradition of Norwegian folk melodies, w: „East of noise”. Eivind Groven – composer, ethnomusicologist, researcher, red. Ingrid Loe Dalaker, Anne Jorunn Kydland, Dagmara Łopatowska-Romsvik, Akademika Publishing, Trondheim 2013, s. 269–281. 
 • Pieśń Den nordlandske Bondestand zapisana w zbiorze Ludviga Mathiasa Lindemana, w: Niepokój i poszukiwanie. Polscy i norwescy twórcy czasu przełomów/Anxiety and Exploration (katalog wystawowy). Artists at the Points of Breakthrough, Agnieszka Rosales Rodriguez and Zbigniew Skowron (red.), Warszawa 2014, na nośniku CD, s. 220-221.
 • Edvard Grieg, Slåtter op. 72 na fortepian [Edvard Grieg, Slåtter op. 72 for piano], w: Niepokój i poszukiwanie. Polscy i norwescy twórcy czasu przełomów/Anxiety and Exploration. Artists at the Points of Breakthrough (katalog wystawowy), Agnieszka Rosales Rodriguez and Zbigniew Skowron (red.), Warszawa 2014, nośnik CD, s. 224-225.
 • Ludowe skrzypce hardingfele, w: Niepokój i poszukiwanie. Polscy i norwescy twórcy czasu przełomów/Anxiety and Exploration. Artists at the Points of Breakthrough (katalog wystawowy), Agnieszka Rosales Rodriguez and Zbigniew Skowron (red.), Warszawa 2014, nośnik CD, s. 226-228.
 • The field of traditional music in higher education courses in Norway, taking as examples the Norwegian Academy of Music in Oslo and the Institute of Folk Culture in Rauland, w: Between national identity and the community of cultures, red. Kamila Stępień-Kutera, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2016, s. 1–15 [online: http://eog.chopin.nifc.pl/public/files/14635626086fa8ebbe7acf3b23129ee2f3d8aec794.pdf; dostęp: 25.05.2016].
 • Edvard Grieg a Polska i Polacy, w: Edvard Grieg i jego czasy, red. Wojciech Stępień, Akademia Muzyczna w Katowicach, Katowice 2016, s. 189–211. Wersja angielska: Grieg, Poland and the Poles, in: Edvard Grieg and his Times, ed. Wojciech Stępień, Akademia Muzyczna w Katowicach, Katowice 2016, s. 179–202. 
 • Konkursy muzyki tradycyjnej w Norwegii, w: Almanach muzykologii krakowskiej 1911–2011, red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Andrzej Sitarz, «Acta Musicologica Universitas Cracoviensis», t. XXX, Musica Iagellonica, Kraków 2016, s. 476–486.   
 • Adolf Chybiński a Norwegia, „Muzyka” (244), 2017, nr 1, s. 121–147.
 • Ernst von Dohnányi’s concerts in Kristiania, „Studia Musicologica” 58, 2017, nr 2, s. 225–238. 
 • Początki najstarszych instytucji filharmonicznych w Norwegii, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2018, nr 16, s. 41–57. 
 • Podróże koncertowe Henryka Wieniawskiego do Norwegii, „Muzyka” (255), 2019, nr 4, s. 150–166.