Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Wojciech Maria Marchwica, prof. UJ

dr Wojciech Maria Marchwica, prof. UJ

Muzykolog, polonista, menadżer kultury, wykładowca akademicki od 1983 roku; główne zainteresowania: (polska) kultura muzyczna, management kultury, krytyka muzyczna, muzyka w filmie.
email

Biografia

Ukończył studia polonistyczne i muzykologiczne oraz uzyskał stopień doktora (1994) w Uniwersytecie Jagiellońskim. Przygotowywał i prowadził różne projekty akademickie jak:

 • prezentacja Multimedia Data-Base podczas konferencji KBWE (1991) we współpracy z Western Norway Research Centre z Bergen,
 • dyrektor wykonawczy oraz autor i realizator części muzycznej festiwalu Europejski Miesiąc Kultury (1992),
 • konferencja i festiwal sztuk Narody i Stereotypy (w Fundacji MCK – 1993).
 • projekt Spotkania Krakowian (pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa – 1994),
 • współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej (PTMD, w latach 1994-1996 – prezes),
 • administrator i kontraktor projektów europejskich (TEMPUS JEN i TEMPUS JEP 3349 Creating of MBM Study System in Musicology – 1995-2011),
 • współtwórca, wykładowca i zastępca dyrektora Szkoły Zarządzania Kulturą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji UJ (1997-2001),
 • twórca projektu i realizator obchodów Jubileuszu 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej (UJ – 1998–2001),
 • przygotowanie i realizacja kolejnych edycji Festiwalu Nauki w Krakowie (2000-2004)
 • stworzenie i prowadzenie Ośrodka Informacji i Promocji UJ (2001-2006),
 • przygotowanie i realizacja Akademickich Spotkań z Europą (2003)
 • przygotowanie i realizacja Kongresu EAIE, Kraków 2005,
 • koordynacja i udział w akcji kwerendowej w ramach projektu MNiSzW Dziedzictwo Muzyki Polskiej Okresu Rozbiorów prowadzonego przez NIFC i PWM; zebranie informacji o źródłach nutowych dotyczących muzyki polskiej okresu 1772-1918 w bibliotekach i archiwach zagranicznych.

Wielokrotnie pełnił rolę visiting professor w USA (Eastman School of Music – University of Rochester, NY; Rutgers University, NJ; Indiana University, IN) i na Ukrainie (Uniwersytet im. Borysa Grinczenki w Kijowie, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki). Obecnie prowadzi też wykłady w AGH (w ramach Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych). Od lat zajmuje się też działalnością wydawniczą – jest współzałożycielem wydawnictwa Musica Iagellonica (1993– ). Uczestniczył w wielu konferencjach z zakresu muzykologii i zarządzania w szkolnictwie wyższym. Ostatnie z nich to:

w 2019 roku:

 • Konferencja międzynarodowa 3rd International Conference “Music and Sound Design in Film and New Media. Soundscapes and Immersive Sound” organizowana przez Litewską Akademię Muzyki i Teatru (Wilno, 12-15 IX) z prezentacją When One Wants Too Much ... Common Mistakes While Creating a Movie Soundtrack.

w 2018 roku:

 • Konferencja naukowej Ukraina – Polska Dialog Kultur Kijów, organizowana przez Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie oraz Narodową Akademię Muzyki im. Czajkowskiego (19-21 kwietnia) z referatem Использование классических музыковедческих метод в анализе кинематографической музыки dodatkowo wykład gościnny na Uniwersytecie im. Gonczarenki.

w 2017 roku:

 • Konferencja Professional Art Education and Artistic Culture: Challenges of the XXI Century zorganizaowana przez Киевский Университет имени Бориса Гринченко z referatem Methods of the music popularization among children, Kijów, 30-31 marca 2017,
 • Konferencja zorganizowana przez Urząd Patentowy RP Ochrona wizerunku Fryderyka Chopina z referatem Rozwiązania dot. regulacji korzystania z wizerunku Chopina przyjęte przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, (sesja 2 Ochrona wizerunku ikon kultury); Warszawa, 24 kwietnia 2017,
 • Uczestnictwo w komitecie organizacyjnym i udział w konferencji Music Across Media: Functions, Convergence, Meaning (zorganizowanej przez Facta Ficta Research Centre oraz NIFC) z referatem Music as Film character. Krzysztof Kieślowski „Blue”, Warszawa 21-22 kwietnia 2017,
 • Konferencja zorganizowana przez Lithuanian Academy of Music and Theatre (Lietuvos Muzikos Ir Teatro Akademija) oraz GEECT, Music and Sound Design in Film and New Media. When Theory meets Practice z referatem Symbolic and Transcendental Elements in Zbigniew Preisner’s Film Music, Wilno, 28-29 września 2017,
 • Udział w Komitecie Organizacyjnym i współprowadzenie sympozjum Wokół postaci Ferdynanda Hoesicka w 150. rocznicę jego urodzin, UJ, Kraków, 23 października 2017.

w 2016 roku:

 • Międzynarodowa konferencja naukowa Liryka i element wokalny w muzyce instrumentalnej XIX wieku (Radziejowice, 16-18 września) – referat Pieśni z komedioopery Siedem razy jeden L. Dmuszewskiego i J. Elsnera jako wzorcowy przykład popularyzacji komediooper w pierwszej połowie XIX wieku; dodatkowo przewodniczenie sesji roboczej w dniu 18 IX.
 • Base conditions and benefits related to participation and the cooperation within the Chopin Competitions’ Conference – referat podczas “The Second Meeting of the Organizers of Chopin Piano Competitions”, Warszawa/Radziejowice 20-22 września (dodatkowo moderowanie 2 sesji roboczych).

w 2015 roku:

 • Music scenography. “Utopia” versus “Arcadia” in “The Lord of the Rings” directed by Peter Jackson międzynarodowa konferencja His Master's Voice: Utopias & Dystopias in Audiovisual Culture, Kraków 23-26 marca 2015 (dodatkowo moderowanie sesji).
 • Presentation of Polish Program of long-term supporting the Chopin Competitions Worldwide. Konferencja Chopin Competitions Conference Radziejowice 21-23 kwietnia 2015 (dodatkowo moderowanie 3 sesji roboczych).
 • Bach-Liszt-Reger techniki ostinatowe – wprowadzenie do koncertu Polskiego Towarzystwa Bachowskiego 28 czerwca 2015 (Kościół św. Marcina w Krakowie),
 • Ignacy Jan Paderewski – genialny artysta czy jeden z pierwszych specjalistów PR
  Konferencja międzynarodowa Polacy wśród innych narodów. Reminiscencje i wpływy w dziedzictwie kulturowym; UAM Kalisz 10-11 września 2015.
 • Materiały NIFC jako podstawa popularyzacji muzyki – referaty na konferencjach Polskiego Stowarzyszenia Edukatorów i Animatorów Muzycznych, Łódź 10 października 2015 oraz Zamość 26 października 2015.

W ramach popularyzacji nauki Wojciech M. Marchwica wprowadził do Krakowa zwyczaj organizowania dorocznych Festiwali Nauki (od 2000 roku). Przygotowywał i przeprowadzał liczne prezentacje polskiego szkolnictwa wyższego podczas spotkań i konferencji towarzyszących targom i działaniom promocyjnym polskich uniwersytetów za granicą, w: Mińsku, Kijowie, Odessie, Almaty, Lwowie, Pekinie, Szanghaju, Harbinie – np. realizacja seminarium Study in Poland w ramach Education Expo 2009 i 2011 w Chinach.

Wybrane publikacje

W zakresie muzykologii:

 • Stylistic Variability in Kaspar Förster’s Pieces for Three Voices [w:] Musica Baltica. The Music Culture of Baltic Cities in Modern Times Akademia Muzyczna w Gdańsku. Prace Specjalne 80, Gdańsk 2010.
 • Bachowskie nawiązania do chorału „Christ lag in Todesbanden” [w:] Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Andrzej Sitarz, Musica Iagellonica, Kraków 2011, ss. 463-490.
 • Sarmatization of the Polish Christmas carol – posthumous success of the Jagiellonian dynastic ideology, [w:] Materiały z konferencji „Muzyczne dziedzictwo epoki Jagiellonów” Biblioteka Narodowa, „Musica Iagellonica” 2012 nr 6, ss. 71-81.
 • Internationalizing Polish Universities – a Challenge, [w:] « Les universités en Europe centrale 20 ans après » vol. 1 Transformationes et enjeux, Bruylant, Bruxelles 2011, s. 111-123.
 • Culture of minorities – way towards Europeization in Polish HEIs (case of musicology), [w:] Management de la diversité culturelle : quels enjeux en Europe? / The Management of Cultural Diversity: what are the Stakes in Europe? ed. Thierry Côme, Ludmila Meskova, Bruylant Bruxelles 2012; ss. 195-221.
 • Musical education on university level – history of musical practice as the basic element of understanding music history [w:] «Modern musical education: traditions, innovation, modernization prospects», Almaty, 2012, ss. 193-198.
 • Le destin global des chants de Noël locaux [w:] Productions et perceptions des créations culturelles L’Harmattan, red. Helena Balintova, Janka Palkova, Paris 2012, ISBN 978‑2-296-96844-8; ss. 139‑155.
 • Pastgraduate Studies for Pianists – A Path for Artistic Mastery, [w:] Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХI століття, Київ ун-т ім. Б. Грінченка, Київ 2014, s.105-115.
 • Wanda Landowska – prekursorka wykonawstwa historycznego, [w:] Rola i wkład Polaków w kreację dziedzictwa kulturowego innych narodów, red. S. Kowalska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kalisz 2014, s. 50-63.
 • The musical tradition of Central European intengible heritage rozdział w monografii pokonferencyjnej The limits of heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe, Kraków, MCK 2015; ISBN 978-83-63463-32-8; ss. 674-686.
 • Kolędy polskie na tle podobnych pieśni europejskich rozdział w monografii Imponderabilia ochrony dziedzictwa kulturowego; Poznań-Kalisz, UAM 2015; ISBN 978-83-941350-1-0, ss. 132-146.
 • Wojciech M. Marchwica, Songs from the comedy opera „Siedem razy jeden” [Seven times one] by Ludwik Adam Dmuszewski and Józef Elsner as a prime example of the popularisation of comedy operas during the first half of the nineteenth century, [w:] The lyric and the vocal element in instrumental music of the nineteenth century, red. Stępień-Kutera Kamila, Warsaw: The Fryderyk Chopin Institute, 2017, s. 293-327 [1,74 ark.].
 • Wojciech M. Marchwica, Methods of the music popularization among children as the important factor of fighting against the mcdonaldisation of global culture „Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі” № 2, 2017, s. 14-24 [1,25 ark.]. ORCID id 0000-0002-4949-8722
 • Witt, M., Szklener, A., Marchwica, W., Dobosz, T. Disease not genetic but infectious: multiple tuberculomas and fibrinous pericarditis as symptoms pathognomonic for tuberculosis of Frederic Chopin (2018) „Journal of Applied Genetics”, 59 (4), pp. 471-473. DOI: 10.1007/s13353-018-0456-3
 • Witt, M., Szklener, A., Kawecki, J., Rużyłło, W., Negrusz-Kawecka, M., Jeleń, M., Langfort, R., Marchwica, W., Dobosz, T. A Closer Look at Frederic Chopin's Cause of Death (2018) „American Journal of Medicine”, 131 (2), pp. 211-212. DOI: 10.1016/j.amjmed.2017.09.039.
 • Wojciech M. Marchwica Józef Elsner w pismach Ferdynanda Hoesicka [w:] Ferdynand Hoesick junior. Studia red. M. Woźna-Stankiewicz, Musica Iagellonica, Kraków 2020, ss. 150-166.

Wydania źródłowe:

 • I.J. Paderewski Suita i Uwertura (Dzieła wszystkie I.J. Paderewskiego”, t. 10), Wydawnictwo Musica Iagellonica, Kraków 1997,
 • Kotowicz Pasja, wydanie źródłowe wraz z komentarzem, Wydawnictwo Musica Iagellonica, Kraków 1999.

W zakresie zarządzania szkolnictwem wyższym:

 • Studenci zagraniczni w Polsce 2010. Raport statystyczno-informacyjny przygotowany w ramach programu Study in Poland, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Warszawa 2011, 64 s.; ISBN 978-83-61239-24-6.
 • Studenci zagraniczni w Polsce 2011. Raport statystyczno-informacyjny przygotowany w ramach programu „Study in Poland”, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Warszawa 2011; ISBN 978-83-61239-24-6; ss. 64.
 • Studenci zagraniczni w Polsce 2012. Raport statystyczno-informacyjny przygotowany w ramach programu „Study in Poland”, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Warszawa 2012; ISBN 978-83-61239-17-8; ss. 76.
 • Studenci zagraniczni w Polsce 2013. Raport statystyczno-informacyjny (wspólnie z B. Siwińską) Wydawca Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Warszawa 2013; ISBN 978-83-61239-21-5; ss. 88.
 • International Visibility Project. Audyt Rankingowy Uczelni. Część pierwsza 2019 (wspólnie z W. Siwińskim). Wydawca Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Warszawa 2019; ss. 64.

Web: https://chopin.nifc.pl/pl/chopin/osoba/7608_marchwica_wojciech