Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Justyna Szombara

mgr Justyna Szombara

email

telefon

12 663 16 76

Justyna Szombara jest absolwentką studiów muzykologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Za swoją pracę magisterską otrzymała The Ray and Ruth Robinson Musicology Award. W latach 2008–2011 pracowała w Bibliotece i Fonotece Instytutu Muzykologii UJ, a od 2012 roku jest pracownikiem Ośrodka Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. I.J. Paderewskiego.

W obszarze jej zainteresowań badawczych znajdują się: muzyka religijna XVII wieku, polska kultura muzyczna XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem postaci I.J. Paderewskiego, a także zagadnienia związane ze źródłoznawstwem i edytorstwem muzycznym.

W ramach działalności popularyzatorskiej prowadzi pogadanki i prelekcje m.in. dla uczniów, studentów i słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Współpracuje także z instytucjami kultury, m.in. Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Towarzystwem Muzycznym im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy, Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie.

Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą koncertowi kościelnemu w siedemnastowiecznym Gdańsku (promotor: dr hab. Aleksandra Patalas, prof. UJ).

Wybrane publikacje

Edycje źródłowo-krytyczne tekstów:

 • Ignacy Jan Paderewski – wirtuoz słowa. Wybór przemówień i odezw z lat 1910–1941, wstęp i oprac. Justyna Szombara, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2020.
 • Ignacy Jan Paderewski. Listy do ojca i Heleny Górskiej (1872–1924), oprac. Małgorzata Perkowska-Waszek, red. Małgorzata Sułek, Justyna Szombara, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2018.
 • Edycje źródłowo-krytyczne muzykaliów:
 • Annibale Orgas, Angelus ad pastores ait, Hodie Christus natus est, Vir inclite Stanislae, Deus noster, wstęp i oprac. Justyna Szombara (Fontes Musicae in Polonia C/XXI), Wydawnictwo Naukowe Sup Lupa, Warszawa 2021.
 • Annibale Orgas, Sacrarum cantionum, wstęp i oprac. Justyna Szombara (Fontes Musicae in Polonia C/XII), Wydawnictwo Naukowe Sup Lupa, Warszawa 2019.
 • Balthasar Erben, Ach! dass ich doch in meinen Augen hätte, Ante oculos tuos, Domine, Confitebor tibi, Domine, Habe deine Lust an dem Herren, Sei getreu bis in den Tod, ed. Justyna Szombara (Thesaurus Musicae Gedanensis 3), Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk 2018.
 • Christoph Werner, Es erhub sich ein Streit im Himmel, wstęp i oprac. Justyna Szombara, (Sub Sole Sarmatiae 32), Musica Iagellonica, Kraków 2016.
 • Crato Bütner, Te Deum, wstęp i oprac. Justyna Szombara, (Sub Sole Sarmatiae 33), Musica Iagellonica, Kraków 2016.
 • Balthasar Erben, Domine Jesu Christe, O Domine Jesu Christe, wstęp i oprac. Justyna Szombara, (Sub Sole Sarmatiae 34), Musica Iagellonica, Kraków 2016.
 • Christoph Werner, Praemessa musicalia in quibus Motetae singulae vel unà vel duabus Vocibus, & duobus vel tribus Instrumentis musicis modulandae unà cum Basso ad Organum, wstęp i oprac. Justyna Szombara (Materiały do historii muzyki XVI i XVII wieku), Musica Iagellonica, Kraków 2012.
 • Franciszek Perneckher, Vesperae Dominicales: a canto, alto, tenore, basso, due violini, due clarini con organo, wstęp i oprac. Justyna Szombara (Muzyka Jasnogórska / Musica Claromontana 7), Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2008.

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:

 • Justyna Szombara, Form and style of Balthasar Erben’s solo and small-scale sacred concertos, „Fontes Artis Musicae” vol. 66/2 (2019), s. 188–214.
 • Justyna Szombara, Music by Andrea and Giovanni Gabrieli in the library of the Polish Academy of Sciences in Gdańsk, „Musica Iagellonica” vol. 8 (2017), s. 117137.
 • Justyna Szombara, Epitalamium dla Jana Kazimierza: Paula Sieferta „Selig ist der gepreiset”, w: Almanach muzykologii krakowskiej: 1911–2011, red. M. Woźna-Stankiewicz, Z. Dobrzańska-Fabiańska, A. Sitarz, Musica Iagellonica, Kraków 2016, s. 690–712.
 • Justyna Szombara, On the reception of Italian ’musica moderna’ in Northern Europe: the sacred concertos in seventeenth-century Gdańsk, w: Musica Baltica: music-making in Baltic Cities various kinds, places, repertoire, performers, instruments, red. D. Popinigis, D. Szlagowska, J. Woźniak, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk 2015, s. 263–286.
 • Justyna Szombara, The Collection of Musical Manuscripts in I.J. Paderewski’s Personal Library, „Fontes Artis Musicae”, vol. 61/1 (2014), s. 1–20.
 • Justyna Szombara, Meditationes sancti Gregorii w ujęciu Marca Scacchiego i Balthasara Erbena, w: Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej, red. M. Woźna-Stankiewicz, A. Sitarz, Musica Iagellonica, Kraków 2011, s. 449462.
 • Justyna Szombara, Word-tone Relations in Christoph Werner's ‘Praemessa musicalia’, w: Musica Baltica: The Music Culture of Baltic Cities in Modern Times, red. J. Woźniak, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk 2010, s. 391407.

Wystawy

 • Paderewski – geniusz i charyzma, scenariusz: Michał Jaczyński, Anna Salamon, Justyna Szombara (wystawa planszowa prezentowana w Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej), Kąśna Dolna 2020;
 • Paderewski Superstar, scenariusz: Anna Salamon, Justyna Szombara (wystawa planszowa towarzysząca XI Międzynarodowemu Konkursowi Pianistycznemu im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy prezentowana w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego), Bydgoszcz XI–XII 2019.
 • Ignacy Jan Paderewski (1860–1941): dla sztuki i kraju…, scenariusz: Justyna Szombara (wystawa towarzysząca X Międzynarodowemu Konkursowi Pianistycznemu im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy prezentowana w Bibliotece Jagiellońskiej), Kraków 4–25 XI 2016.