Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Anna G. Piotrowska, prof. UJ

dr hab. Anna G. Piotrowska, prof. UJ

email

Biogram

Anna G. Piotrowska studia muzykologiczne odbywała na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Durham University. Jest autorką wielu książek i opracowań poświęconych europejskiej i amerykańskiej kulturze muzycznej, m.in. Idea muzyki narodowej w ujęciu kompozytorów amerykańskich pierwszej połowy XX wieku (2003), Topos muzyki cygańskiej w kulturze europejskiej (2012) czy O muzyce i filmie. Wprowadzenie do muzykologii filmowej (2014); od wielu lat interesuje się tematyką dotyczącą relacji pomiędzy kulturą cygańską i dziejami nowożytnej kultury europejskiej prezentując wyniki swoich badań na międzynarodowych konferencjach i sympozjach. W kręgu jej zainteresowań pozostaje również muzyka popularna i filmowa oraz historia operetki i musicalu. Anna G. Piotrowska brała udział w pracach międzynarodowych grup badawczych, była stypendystką prestiżowych fundacji, a jej prace uhonorowane zostały zarówno polskimi jak i zagranicznymi nagrodami.

 

Anna G. Piotrowska studied musicology at Jagiellonian University in Kraków, Poland and Durham University in UK. Anna G. Piotrowska is mainly interested in researching sociological and cultural aspects of musical life as well as the issues at the intersection of musical culture and concepts of race and ethnicity.  She is a prolific author of several books, in English: From Gypsy to Bohemian (2021), Gypsy Music in European Culture (2013) and in Polish: The Idea of National Music in the Works of American Composers of the Early 20th century (2003), The Romantic Vision of the Gypsy in the Music of the 19th and the First Half of the 20th century (2012), Topos of Gypsy Music in European Culture (2011), On Music and Film. Introduction to film musicology (2014), or Music in TV serials: the theoretical-analytical sketch on the example of ‘The Decalogue’ (2018) as well as numerous articles (in Polish, English, and German). She is interested in popular music, film music and history of operetta and musical. Anna G. Piotrowska is a recipient of many prestigious fellowships (Fulbright, Mellon) and awards (Moritz Csaky Preis at Austrian Academy of Sciences).