Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studiuj muzykologię w Krakowie!

Studiuj muzykologię w Krakowie!

Jeśli pasjonuje Cię muzyka i marzysz o pracy w charakterze: organizatora życia muzycznego (w instytucji kultury), dziennikarza muzycznego, redaktora w wydawnictwie muzycznym, nauczyciela przedmiotów teoretyczno-muzycznych, badacza kultury muzycznej —

— studiuj muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie!

Nasze atuty:

 • uczymy się w ścisłym centrum krakowskiego Starego Miasta, w zabytkowym Pałacu Pusłowskich,
 • posiadamy jedną z najlepiej wyposażonych bibliotek i fonotek muzykologicznych w Polsce oraz nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną,
 • naszą kadrę dydaktyczną stanowi zespół cenionych w środowisku naukowym ekspertów, a równocześnie muzykologów-praktyków,
 • w ramach programu Erasmus+ współpracujemy z czołowymi ośrodkami muzykologicznymi Europy – umożliwiamy naszym studentom mobilność edukacyjną (semestralne i dwusemestralne pobyty zagraniczne).

Studia I stopnia

Zapraszamy szczególnie:

 • entuzjastów muzyki klasycznej, ludowej, filmowej, popularnej i jazzu, którzy chcą ugruntować swoją pasję poprzez zdobycie fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności,
 • absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia, a także studentów i absolwentów wszystkich kierunków akademii muzycznych, którzy są zainteresowani historią i teorią muzyki, lub chcą posiąść praktyczne umiejętności w zakresie dziennikarstwa i edytorstwa muzycznego.

Oferujemy:

 • intensywny kurs teoretyczny i praktyczny dla studentów bez przygotowania muzycznego,
 • specjalistyczne przygotowanie w zakresie historii muzyki klasycznej (powszechnej i polskiej, od średniowiecza do współczesności), ludowej, a także popularnej, jazzowej i filmowej,
 • trzy atrakcyjne profile zawodowe: dziennikarstwo muzyczne, edytorstwo muzyczne, technologie informacyjne (IT) w muzykologii,
 • szeroki wybór kursów fakultatywnych.

Studia II stopnia

Zapraszamy szczególnie:

 • absolwentów muzykologii, wszystkich kierunków akademii muzycznych, a także absolwentów innych kierunków studiów (szczególnie w obszarze sztuki), którzy są zainteresowani:
  • pogłębieniem wiedzy z zakresu historii i teorii muzyki,
  • zdobyciem praktycznych umiejętności w zakresie krytyki muzycznej, zarządzania projektami muzycznymi i nauczania przedmiotów muzykologicznych (w ramach studiów umożliwiamy uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych),
  • pracą naukową.

Oferujemy:

 • szeroki wybór kursów fakultatywnych, pozwalający na dostosowanie programu do własnych zainteresowań,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie badań naukowych w zakresie muzyki dawnej (opracowywanie wydań źródłowo-krytycznych), najnowszej, etnomuzykologii, kultury muzycznej, socjologii i recepcji muzyki.

Programy studiów

Programy studiów I i II stopnia znajdziesz w zakładkach „Studia I stopnia” i „Studia II stopnia”.

Szczegółowe informacje na temat terminów i procesu rekrutacji zamieszczono na portalu IRK: https://irk.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron