Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jubileusz 70-lecia Profesor Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz

Jubileusz  70-lecia  Profesor  Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz

10 czerwca 2021 roku o godz. 15.00 w Sali Kameralnej Pałacu Pusłowskich odbył się Jubileusz Pani prof. dr hab. Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz, połączony z wręczniem księgi pamiątkowej pt. Muzykolog – humanista wobec doświadczenia muzyki w kulturze, pod redakcją Zofii Dobrzańskiej-Fabiańskiej i Magdaleny Dziadek (Musica Iagellonica, Kraków 2021).

Uroczystość, prowadzona przez Dyrektora Instytutu Muzykologii UJ dra hab. Piotra Wilka, prof. UJ, rozpoczęła się od wygłoszenia przez prof. dr hab. Zofię Fabiańską Laudacji na cześć Jubilatki. Profesor Zofia Fabiańska zakończyła swoje wystąpienie słowami:

Dorobek naukowy Profesor Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz imponuje bogactwem podejmowanch zagadnień i wszechstronnym, rzetelnym i twórczym opracowaniem. Do niektórych wątków tematycznych obecnych w owym dorobku nawiązują artykuły zamieszczone w księdze pamiątkowej napisane przez przyjaciół, kolegów i uczniów Jubilatki, księdze, którą będziemy za chwilę mieć zaszczyt wręczyć Jubilatce. Chcielibyśmy bardzo, żeby te prace stały się wyrazem naszej głębokiej wdzięczności za daną nam możliwość czerpania z wiedzy Jubilatki i doświadczeń. Ofiarując nasz dar umysłu składamy Pani Profesor najserdeczniejsze gratulacje, życzenia zdrowia oraz satysfakcji z dalszych badań naukowych. 

Następnie głos zabrali Prodziekani Wydziału Historycznego UJ – dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ i dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ, przedstawiciele uniwersyteckich ośrodków muzykologicznych w Polsce – prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, Dyrektor Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Piotr Podlipniak, Prof. UAM, Dyrektor Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Mariusz Gradowski, Zastępca Dyrektora ds. ogólnych Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, oraz dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AM, Kierownik Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

W trakcie uroczystości odczytano również liczne listy gratulacyjne i życzenia, które napłynęły dla Pani Profesor Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz z Polski i z zagranicy.

Jubileusz uświetnił koncert, w którego programie znalazły się utwory poświęcone Jubilatce: Se précipiter plume pour flûte et violoncello (2021, prawykonanie) Jakuba Polaczyka oraz Con amore na flet, wiolonczelę i fortepian (2010) Eugeniusza Popławskiego w wykonaniu Natalii Jarząbek – flet, Jana Kalinowskiego – wiolonczela oraz Marka Szlezera – fortepian. Słowo wstępne do koncertu wygłosił Prezes Oddziału Krakowskiego Związku Kompozytorów Polskich prof. dr hab. Marcel Chyrzyński.

Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości spotkali się przy lampce wina w ogrodzie Pałacu Pusłowskich.

Zobacz video galerię

Jubileusz prof. dr hab. Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz - YouTube

Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron