Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Babulewicz - zaproszenie

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Nauki o sztuce Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiadamiają, że w dniu 21 listopada 2023 r. o godzinie 12:00 w Sali Kameralnej w Instytucie Muzykologii UJ (ul. Westerplatte 10) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani

mgr Katarzyny Babulewicz

(w dziedzinie Nauki humanistyczne, w dyscyplinie Nauki o sztuce)

tytuł rozprawy:

Muzyka w radzieckich filmach animowanych dla dzieci wyprodukowanych w latach 1933-1953

Promotor:

  • prof. dr hab. Magdalena Dziadek

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
  • dr hab. Iwona Lindstedt, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami wyłożony jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy al. Adama Mickiewicza 22. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie Wydziału Historycznego UJ https://historyczny.uj.edu.pl/stopnie/doktoraty oraz na stronie Rady Dyscypliny Nauki o sztuce UJ: https://rd-sztuka.nauka.uj.edu.pl/stopnie-naukowe/doktor

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o sztuce Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Krzysztof Loska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron