Otwarcie roku akademickiego 2012/2013 w Instytucie Muzykologii UJ

Termin: 02.10.2012
Miejsce: Instytut Muzykologii, Sala Kameralna

Porządek spotkania:

  • 10.00–10.15 – powitanie nowych Studentów przez Dyrekcję, Pracowników i Studentów IM UJ
  • 10.20–11.00 – wykład Pani Prof. dr hab. Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz:

Inauguracja wykładów muzykologicznych Zdzisława Jachimeckiego w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1911 roku w kontekście krakowskiej tradycji nauczania historii muzyki

  • Szkolenie biblioteczne oraz wizyta w Ośrodku Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX wieku im. I. J. Paderewskiego – prowadzi Kierownik Biblioteki IM UJ, kustosz dypl. mgr Stanisław Hrabia:

12.00–13.00: I grupa P.T. Studentów

13.00–14.00: II grupa P.T. Studentów

Data opublikowania: 16.01.2013
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia