Konferencja "Opera wobec współczesności. Inspiracje - kierunki - pograniczna"

Termin: 12.05.2012
Miejsce: Instytut Muzykologii UJ, Sala Kameralna
Organizator: Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ

Program Konferencji

 

9.00-9.20 Otwarcie Konferencji - Prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
   
I SESJA "Operowe źródła modernizmu"
   
9.20-9.40 Katarzyna Kucia (UJ) - "Religia - poezja - muzyka. O Świętym Franciszku z Asyżu Olivera Messiaena"
9.40-10.00 Aleksandra Wawrzyniak (Poznań) - "Mit i opera. Reminiscencje tradycji antycznej w operze Śmierć w Wenecji Benjamina Brittena"
10.00-10.20 Tomasz Kowalewski (Szczecin) - "Operowe gry z płcią. Kilka uwag na marginesie Tragedii florenckiej Alexandra von Zemlinsky'ego"
10.20-10.40 Dorota Staszkiewicz (UJ) - "Epitafium dla Księcia Muzyki. Gesualdo Alfreda Schnittkego"
10.40-11.00 dyskusja
   
11.00-11.20 przerwa na poczęstunek
   

   
II SESJA "Przełamywanie konwencji gatunkowych"
   
11.20-11.40 Violetta Atayan (ISPAN) - "Spektakl operowy. Od opery dworskiej do opery reżyserskiej"
11.40-12.00 Jerzy Snakowski (AM Gdańsk) - "Kolędanocka - musical wystany w kolejce"
12.00-12.20 Piotr Kiełbiński (AM Kraków) -"Aleatoryzm w operze. Europery Johna Cage'a jako przykład dekonstrukcji gatunkowej"
12.20-12.40 dyskusja
   
12.40-12.50 przerwa na poczęstunek
   

   
III SESJA "Opera manifestacją muzycznej ponowoczesności"
   
12.50-13.10 Marta Tabakiernik (UW) - "Makabra, groteska i absurd w Le Grand Macabre György Ligetiego"
13.10-13.30 Agnieszka Nowok (AM Katowice) - "Uniwersum niebieskiej godziny. The Minds of Helena Troubleyn Eugeniusza Knapika"
13.30-13.50 Alina Kubik (AM Poznań) - "Wykwintne osobliwości zdradliwych spojrzeń w romansie tradycji ze współczesnością. Rzecz o operze Luci mie traditrici Salvatore Sciarrino"
13.50-14.10 dyskusja
   
14.10-16.00 PRZERWA OBIADOWA
   

   
IV SESJA "Między inspiracjami literackimi a sztukami wizualnymi"
   
16.00-16.20 Paweł Krzaczkowski (UWr) - "Obrzeża. Beckett w operze"
16.20-16.40 Marta Hoffmann (ISPAN) - "Estetyka teatru operowego Mariusza Trelińskiego i Borisa Kudlički - współczesna cywilizacja, literatura, plastyka, kino i sztuka wizualna jako źródła inspiracji"
16.40-17.00 Katarzyna Bartos (AM Wrocław) - "Wątki autobiograficzne, poezja i filozofia hinduska jako źródła inspiracji w Aus den sieben Tagen Karlheinza Stockhausena"
17.00-17.20 dyskusja podsumowująca
17.20-18.00 przerwa techniczna
   

   
18.00-19.00 Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości - muzykologa i publicysty Daniela Cichego (UŚ) oraz kompozytora Dariusza Przybylskiego (UMFC w Warszawie)
   
19.00-19.10 Zamknięcie Konferencji
   

   
Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący - Piotr Wojciechowski
Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ:
  Weronika Błaszczyk, Prezes Koła
  Monika Terlecka
  Julia Dziadkowiec
   
   
Sponsorzy:
  Fundacja"Bratniak"
  Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Spółdzielnia Handlowa"Jubilat"

 

Data opublikowania: 16.01.2013
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia