Laureaci Nagrody imienia Raya E. i Ruth A. Robinsonów

2012 - Marek Dolewka

27 kwietnia 2013 roku w Sali Kameralnej Instytutu Muzykologii UJ podczas Otwartego Seminarium Doktoranckiego odbyła się uroczystość wręczenia nagrody "Ray E. and Ruth A. Robinson Musicology Award" autorowi najlepszej pracy magisterskiej w roku akademickim 2011/2012. Nagrodę otrzymał mgr Marek Dolewka za pracę magisterską Przejawy zainteresowania muzyką i postacią Arvo Pärta w Polsce w latach 2005-2010, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz. Nagrodę wręczyła Dyrektor Instytutu Muzykologii UJ dr hab. Aleksandra Patalas.

2011 - Magdalena Kierszka

2 kwietnia 2012 roku w Sali Kameralnej Instytutu Muzykologii UJ odbyła się uroczystość wręczenia nagrody "Ray E. and Ruth A. Robinson Musicology Award". Laureatką tej nagrody została pani mgr Magdalena Kierszka za pracę magisterską Relacje pomiędzy psychologią, teorią i estetyką muzyki w ujęciu Kurtha, Łobaczewskiej, Slobody i Bergera. Nagrodę wręczyła Przewodnicząca Rady Instytutu Muzykologii prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz. Promotorem pracy doktorskiej była prof. dr hab. Alicja Jarzębska.

2010 - Katarzyna Korpanty

12 stycznia 2011 roku w Sali Kameralnej Instytutu Muzykologii UJ podczas Noworocznego Spotkania Kolędowego odbyła się uroczystość wręczenia nagrody "Ray E. and Ruth A. Robinson Musicology Award" dla najlepszego absolwenta studiów magisterskich lub doktoranckich w dziedzinie muzykologii w roku akademickim 2009/2010. Nagrodę otrzymała dr Katarzyna Korpanty za pracę doktorską "Praecepta der musicalischen Composition" Johanna Gottfrieda Walthera w świetle niemieckiej nauki kompozycji epoki baroku. Nagrodę wręczyła Przewodnicząca Rady Instytutu Muzykologii prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz. Promotorem pracy doktorskiej była dr hab. Zofia Fabiańska, prof. UJ, recenzantami - prof. dr hab. Elżbieta Witkowska-Zaremba i prof. dr hab. Alicja Jarzębska.

Komunikat - Aktualności UJ

2009 - Justyna Szombara

15 grudnia 2009 w Sali Kameralnej Instytutu Muzykologii UJ odbyła się uroczystość wręczenia nagrody "Ray E. and Ruth A. Robinson Musicology Award" dla najlepszego absolwenta Muzykologii w roku akademickim 2008/2009. Nagrodę otrzymała mgr Justyna Szombara za pracę magisterską "Praemessa musicalia" (1646) i "Musicalische Arien" (1649) Christopha Wernera. Nagrodę wręczyła Przewodnicząca Rady Instytutu Muzykologii prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz.

2008 - Marcin Konik

1 grudnia 2008 roku w Sali Kameralnej Instytutu Muzykologii UJ odbyła się uroczystość wręczenia nagrody "Ray E. and Ruth A. Robinson Musicology Award" autorowi najlepszej pracy magisterskiej w roku akademickim 2007/2008. Nagrodę otrzymał mgr Marcin Konik za pracę magisterską pt. Just Caspar SchP - biografia i wybrane aspekty twórczości. Nagrodę wręczył Dziekan Wydziału Historycznego UJ, dr. hab. Jan Święch, prof. UJ.

2007- Maciej Jochymczyk

2 października 2007 r., z okazji inauguracji roku akademickiego 2007/2008 w Sali Kameralnej Instytutu Muzykologii odbyła sie uroczystość wręczenia nagrody dla najlepszego absolwenta muzykologii. Nagrodę otrzymał mgr Maciej Jochymczyk za pracę magisterską Damian Stachowicz - życie i twórczość.

W uroczystości brali udział: fundatorzy Nagrody- prof. Ray E. Robinson z małżonką, Prodziekani Wydziału Historycznego - dr hab. Zofia Fabiańska, prof. UJ i dr hab. Jan Święch, Dyrekcja Instytutu Muzykologii, wykładowcy oraz studenci.
Za zakończenie spotkania prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz wygłosiła wykład pt. "Działalność Zdzisława Jachimeckiego przed otwarciem pierwszej na ziemiach polskich uniwersyteckiej katedry muzykologii".

Gazeta Wyborcza, 3 X 2007

2006 - Andrzej Sitarz

W dniu 3 października 2006 w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody "Ray E. & Ruth A. Robinson Musicology Award" dla najlepszego absolwenta studiów magisterskich lub doktorskich w dziedzinie muzykologii w roku akad. 2005/2006. Nagrodę otrzymał dr Andrzej Sitarz za pracę doktorską Feliks Janiewicz. Życie i twórczość.

Podczas uroczystości obecny był fundator Nagrody prof. Ray E. Robinson z Palm Beach Atlantic University oraz Dziekan Wydziału Historycznego dr hab. Andrzej Banach, prof. UJ. Z okazji uroczystości prof. dr hab. Zygmunt M. Szweykowski wygłosił wykład "Aria we florencko-mantuańskim dramma per musica".

2004 - Daniel Cichy

Pierwsza uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 1 października 2004 podczas inauguracji roku akademickiego. Nagrodę otrzymał mgr Daniel Cichy z Instytutu Muzykologii UJ za pracę magisterską pt. Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadcie. Dzieje, rola i znaczenie w mysli teoretycznej, praktyce kompozytorskiej i życiu muzycznym drugiej połowy XX wieku.

Z okazji wręczenia nagrody 7 paździenika 2004 roku w Auli Collegium Novum prof. R. Robinson wygłosił wykład Some thoughts on the reception of Penderecki's music in the United States oraz odbył się koncert, podczas którego został wykonany Sekstet Krzysztofa Pendereckiego. Wykonawcami byli: Marek Szlezer - fortepian, Grzegorz Doniec - karnet, Marek Gumiela - waltornia, Anna Majcherczyk - skrzypce, Anna Migdał - altówka, Jan Kalinowski - wiolonczela.

Jagiellonian University Newsletter, no. 25 Autumn 2004

Alma Mater: Nagroda dla muzykologów, nr 65/2004