Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Muzykologia - Rekrutacja 2023/2024

Studia stacjonarne I stopnia (2023/2024)

Zasady kwalifikacji, Internetowa Rekrutacja Kandydatów UJ: https://irk.uj.edu.pl

Studia licencjackie o charakterze zawodowym, pozwalające zdobyć praktyczną wiedzę w następujących dziedzinach: dziennikarstwo muzyczne, edytorstwo muzyczne, technologia informacyjna (IT) w muzykologii.

Studia stacjonarne II stopnia (2023/2024)

Zasady kwalifikacji, Internetowa Rekrutacja Kandydatów UJ: https://irk.uj.edu.pl

Absolwent studiów magisterskich przygotowany jest do wejścia na rynek pracy jako: redaktor wydawnictw muzycznych o profilu naukowym lub popularyzatorskim, nauczyciel, archiwista, bibliotekarz, muzealnik, animator kultury. Może też wykorzystać swoją wiedzę w działalności związanej z organizacją życia muzycznego, jako kierownik programowy i wykonawczy wydarzeń artystycznych, redaktor programów radiowych i telewizyjnych, a także publicysta i krytyk muzyczny.

Informacje

We wszystkich sprawach związanych z procesem rekrutacji prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia UJ.

Pytania dotyczące programu i przebiegu studiów I i II stopnia kierować można do pracowników Sekretariatu IM UJ (zob. Kontakt).

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o kierowanie zapytań telefonicznie lub mailowo.

 

Dział Rekrutacji na Studia Centrum Wsparcia Dydaktyki ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A) Welcome Centre, I piętro 30-060 Kraków

Godziny pracy Działu:
poniedziałek-piątek 9:00-15:00

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: dydaktyka.uj.edu.pl/dostepnosc

Dane kontaktowe:
email: rekrutacja@uj.edu.pl telefon: +(48) 12 663 26 62 oraz 12 663 26 60

Information and questions on admission for study programmes:
www: welcome.uj.edu.plirk.uj.edu.pl e-mail: welcome@uj.edu.pl phone: (+48) 12 663 26 60, and (+48) 12 663 26 63