Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na zajęcia w roku akad. 2020/2021

Rejestracja na zajęcia w roku akad. 2020/2021

Studenci wszystkich lat są zobowiązani do zarejestrowania się na zajęcia prowadzone zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim.

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Muzykologii

Przed rozpoczęciem rejestracji należy zapoznać się z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej Instytutu Muzykologii UJ w zakładkach „Studia I stopnia” oraz „Studia II stopnia” (tam też opublikowane zostały skrócone wykazy zajęć do zrealizowania w poszczególnych latach studiów), a także z załącznikiem do niniejszego komunikatu.

Termin rejestracji: 23.09.2020, godz. 9.30 – 18.10.2020, godz. 23.59.

Rejestracja na lektoraty

Rejestracją objęci są studenci zarówno rozpoczynający, jak i kontynuujący lektorat w roku akademickim 2020/2021. Zapisy odbywają się za pośrednictwem systemu USOSweb (pod adresem https://www.usosweb.uj.edu.pl): zakładka „DLA STUDENTÓW” –> „Rejestracja” –> „Rejestracje żetonowe”.

Terminy rejestracji:

 • I tura  –  25.09.2020, godz. 8.00 – 02.10.2020 godz. 23.59 (tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów studiów).
 • II tura – 07.10.2020 godz. 8.00 – 13.10.2020 godz. 23.59 (tura bez dedykacji).

Podczas I tury wpisów:

 • studenci 1 roku studiów I stopnia rejestrują się obowiązkowo na lektorat języka łacińskiego prowadzony przez Pana dra hab. Krzysztofa Pawłowskiego,
 • studenci 2 roku studiów I stopnia rejestrują się obowiązkowo na lektorat języka łacińskiego prowadzony przez Panią dr Annę Mleczek,
 • studenci 2 roku studiów I stopnia rejestrują się obowiązkowo na lektorat języka angielskiego prowadzony przez Panią mgr Małgorzatę Cygan,
 • studenci 1 roku studiów II stopnia rejestrują się obowiązkowo na lektorat języka angielskiego prowadzony przez Panią mgr Małgorzatę Cygan,
 • studenci 1 i 2 roku studiów II stopnia fakultatywnie mogą zarejestrować się na lektorat języka włoskiego prowadzony przez Panią mgr Bogumiłę Bielańską lub lektorat języka francuskiego prowadzony przez Panią mgr Małgorzatę Kantor-Nogę.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://jcj.uj.edu.pl

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego

Studenci 1 roku studiów I stopnia zobowiązani są do zarejestrowania się na zajęcia z wychowania fizycznego. Rejestracja na WF odbywa się za pośrednictwem systemu USOSweb (pod adresem https://www.usosweb.uj.edu.pl): zakładka „DLA STUDENTÓW” –> „Rejestracja” –> „Rejestracje żetonowe”. Każdy student powinien wpisać się do jednej wybranej grupy zajęciowej w semestrze (w miarę wolnych miejsc w grupach).

Termin rejestracji: 24–29.09.2020 oraz 30.09–04.10.2020.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ oferuje następujące formy aktywności ruchowej:

 • wychowanie fizyczne ogólne - elementy gier zespołowych, fitness, lekkiej atletyki,
 • zespołowe gry sportowe - koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna,
 • fitness,
 • zdrowy kręgosłup/stretching - elementy jogi i pilatesu,
 • zajęcia na pływalni - dla osób początkujących i średniozaawansowanych,
 • piłka nożna,
 • zajęcia korekcyjne - wymagane skierowanie od lekarza,
 • siłownia,
 • trening personalny,
 • tenis ziemny - dla osób początkujących i średniozaawansowanych,
 • elementy samoobrony,
 • grupy rowerowe - wymagane posiadanie roweru - 4 grupy do 12 osób –  zajęcia  w soboty i/lub niedziele – wycieczki poza Kraków jeden blok 5-6 godzin (30 godzin w semestrze), rozpoczęcie przy ul. Piastowskiej 26, terminy zajęć ustalane z prowadzącym - ZEBRANIE ORGANIZACYJNE:  - Studium WFiS UJ, Piastowska 26,
 • rolki - wymagany własny sprzęt - 1 grupa do 15 osób – zajęcia  w soboty i/lub niedziele 3 lub 4 x 45 min w jednym bloku (30 godzin w semestrze) rozpoczęcie przy ul. Piastowskiej 26, terminy zajęć ustalane z prowadzącym - ZEBRANIE ORGANIZACYJNE: - Studium WFiS UJ, Piastowska 26,
 • sekcje sportowe w różnych dyscyplinach (patrz harmonogram).

Zajęcia odbywają się w przedziale czasowym od 7.30 do 19.30 (nie dotyczy sekcji).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://swfis.uj.edu.pl

Rejestracja na przedmioty realizowane w Studium Pedagogicznym

Studenci muzykologii zainteresowani uczestnictwem w kursach oferowanych przez Studium Pedagogiczne UJ powinni:

 • Do dnia 24 września (II tura od 12 października) złożyć podanie o zgodę na realizację wybranych zajęć wraz z ich wyszczególnieniem oraz informacją, czy któreś z nich powinny być przez Sekretariat IM UJ traktowane jako „kursy na innym kierunku studiów” w rozumieniu programu studiów muzykologicznych. Podanie powinno być skierowane do Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzykologii ds. Studenckich – dra hab. Jakuba Kubieńca, prof. UJ.
 • Zarejestrować się na wybrane zajęcia za pośrednictwem systemu USOSweb. Rejestracja będzie trwała od 25 września do 11 października (II tura: rejestracja za pośrednictwem prowadzącego dane zajęcia lub Biura SPUJ).

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, regulaminu i harmonogramu zajęć prowadzonych w Studium Pedagogicznym UJ dostępne są na stronie: www.sp.uj.edu.pl

Pliki do pobrania
pdf
Instrukcja rejestracji w systemie USOS