Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Muzykologii w roku akad. 2022/2023

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Muzykologii w roku akad. 2022/2023

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Muzykologii

Rejestracja na kursy prowadzone w Instytucie Muzykologii w roku akademickim 2022/2023 będzie odbywała się w terminie 19.09.2022, godz. 10.00 – 18.10.2022, godz. 23.59.

Studenci_tki wszystkich lat są zobowiązani_ne do zarejestrowania się na zajęcia prowadzone zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim. Przed rozpoczęciem rejestracji należy zapoznać się z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej Instytutu Muzykologii w zakładkach „Studia I stopnia” oraz „Studia II stopnia”; tam też opublikowane zostały skrócone wykazy zajęć do zrealizowania w poszczególnych latach studiów oraz wykazy przedmiotów wybieralnych (fakultetów, wykładów monograficznych i seminariów dyplomowych) zaplanowanych na bieżący rok akademicki.

W dniu rejestracji należy dokonać podpięcia wybranych przedmiotów do odpowiedniego etapu dydaktycznego (zakładka „Dla studentów”, następnie „Podpięcia”). Studenci_tki, którzy_re nie dokonają podpięć przedmiotów, zostaną z nich automatycznie wyrejestrowani_ne kolejnego dnia.

Studenci_tki powtarzający/e dany kurs zobligowani_ne są do zarejestrowania się na niego po raz kolejny.

Rejestracje na lektoraty oraz zajęcia wychowania fizycznego odbywa się według harmonogramów ustalonych przez Jagiellońskie Centrum Językowe oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ (zob. niżej). 

W razie wątpliwości warto zapoznać się z informacjami opublikowanymi w zakładce „FAQ” na naszej stronie Internetowej (szczególnie odpowiedzi na dziewięć pierwszych pytań), zob.: https://muzykologia.uj.edu.pl/studia/faq-najczesciej-zadawane-pytania

Rejestracja na lektoraty

Rejestracją objęci są studenci_tki zarówno rozpoczynający/e, jak i kontynuujący/e lektorat w roku akademickim 2022/2023.

Podczas I tury wpisów:

  • studenci_tki 1. roku studiów I stopnia rejestrują się obowiązkowo na lektorat języka łacińskiego prowadzony przez Panią dr Monikę Bieniek,
  • studenci_tki 2. roku studiów I stopnia rejestrują się obowiązkowo na lektorat języka łacińskiego prowadzony przez Panią dr Monikę Bieniek,
  • studenci_tki 2. roku studiów I stopnia rejestrują się obowiązkowo na lektorat języka angielskiego prowadzony przez Panią mgr Małgorzatę Cygan,
  • studenci_tki 1. roku studiów II stopnia rejestrują się obowiązkowo na lektorat języka angielskiego prowadzony przez Panią mgr Małgorzatę Cygan,
  • studenci _tki 1. i 2. roku studiów II stopnia fakultatywnie mogą zarejestrować się na dowolny lektorat z oferty JCJ (60 godz. = dwa semestry), np. lektorat języka włoskiego prowadzony przez Panią mgr Bogumiłę Bielańską lub lektorat języka francuskiego prowadzony przez Panią mgr Małgorzatę Kantor-Nogę.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji na lektoraty dostępne są na stronie: https://jcj.uj.edu.pl/ksztalcenie/lektorat/rejestracja-na-lektorat

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego

Studenci_tki 1. roku studiów I stopnia zobowiązani/e są do zarejestrowania się na zajęcia wychowania fizycznego. Szczegółowe informacje dotyczące procedury i terminów rejestracji dostępne są na stronie: https://swfis.uj.edu.pl/zajecia/zapisy

Rejestracja na przedmioty z oferty Studium Pedagogicznego UJ

Studenci_tki muzykologii zainteresowani/e uczestnictwem w kursach oferowanych przez Studium Pedagogiczne UJ powinni/y postępować według procedury opisanej na stronie: http://www.sp.uj.edu.pl/studia/stacjonarne/rekrutacja. Tam też znajduje się regulamin i harmonogram rejestracji.

I etap rejestracji, tj. „uzyskiwanie przez studentów w jednostkach prowadzących ich studia kierunkowe  uprawnień do rejestracji na zajęcia”, polega na skierowaniu podania o zgodę na realizację wybranych zajęć (konieczne jest ich wyszczególnienie we wniosku) do Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzykologii UJ ds. studenckich – dra hab. Jakuba Kubieńca, prof. UJ.