Krakowskie Sympozjum Młodych Muzykologów

Termin: 03.06.2013
Miejsce: Instytut Muzykologii UJ, Pałac Pusłowskich - Sala Kamerelna
Organizator: Doktoranci Instytutu Muzykologii UJ: mgr Marek Bebak, mgr Anna Salamon, mgr Justyna Szombara

Krakowskie Sympozjum Młodych Muzykologów

Znaczenie mecenasa, skryptora i wydawcy w kształtowaniu kultury muzycznej

3 czerwca 2013

 

Program

10:00 Powitanie uczestników – Dyrektor IM UJ, dr hab. Aleksandra Patalas

10:15 – 10:45 Bartłomiej Gembicki (UW), „All'orecchie di vostra Maestà…". Kompozycje Giovanniego Rovetty i ich adresaci: pytania o wzajemne relacje

10:45 – 11:15 Justyna Szombara (UJ), Bogu, społeczeństwu, rodzinie: z badań nad mecenatem muzycznym patrycjuszy gdańskich w XVII wieku

11:15 – 11:45 Anna Salamon (UJ), Johann Ernst von Sachsen‐Weimar – nastoletni skrzypek, kompozytor i mecenas

11:45 – 12:15 Hanna Winiszewska (UAM), Mecenas i adresat a gatunki okolicznościowe i dedykowane. Casus solowych utworów wokalnych Mozarta

 

12:15 – 12:45 Przerwa kawowa

 

12:45 – 13:15 Marek Bebak (UJ), Oryginał a kopia. Działalność skryptorska Macieja Arnulfa Miskiewicza dla kapeli rorantystów wawelskich

13:15 – 13:45 Justyna Raczkowska (UAM), Wojciech Dankowski – kompozytor i kopista

13:45 – 14:15 Sonia Wronkowska (UAM), Działalność skryptorska rodziny Grosmannów w kapeli parafialnej Grodziska Wielkopolskiego

 

14:15 – 16:00 Przerwa obiadowa

 

16:00 – 16:30 Marta Tabakiernik (UW), Gdy źródło kłamie (i żartuje). Historia fałszywego mazurka

16:30 – 17:00 Agnieszka Kosmecka (AM w Poznaniu), Edycje dzieł organowych D. Buxtehudego a formy przekazu muzyki w siedemnastowiecznych Niemczech

17:00 – 17:30 Michał Lewicki (UJ), Promocja twórczości kompozytorów z Krakowa przez krakowskich wydawców muzycznych na przełomie XIX i XX wieku

 

17:30 Dyskusja końcowa

 

Program

Data opublikowania: 29.05.2013
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia