Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bezpieczny student

Wszelkie przejawy dyskryminacji, prześladowania itp. można zgłaszać do wicedyrektora IM do spraw studenckich dr. hab. Jakuba Kubieńca (jakub.kubieniec@uj.edu.pl).

W podobnych przypadkach pomocą służy także Prodziekan do spraw studenckich Wydziału Historycznego UJ, dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ (judyta.rodzinska-nowak@uj.edu.pl).

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie Bezpieczny Student:

https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/

oraz na stronie Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji:

https://sowa.uj.edu.pl/