Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spis treści

 • Od redakcji   5
 • Anna Bywalec-Fojcik, Śpiew ozdobny w monodiach Johannesa Hieronimusa Kapspergera z Libro primo di mottetti passeggiati... (Rzym 1612)   7
 • Maciej Jochymczyk, Uwagi na marginesie wydania Requiem Damiana Stachowicza pod red. Tadeusza Maciejewskiego   26
 • Katarzyna Korpanty, Jan Sebastian Bach i retoryka. Analiza muzyczno-retoryczna kantaty Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem BWV 159   36
 • Katarzyna Korpanty, Teksty religijnych kantat Jana Sebastiana Bacha i źródła ich inspiracji. Religijna poezja kantatowa Picandra   62
 • Anna Brejta, Transkrypcje w twórczości Jana Sebastiana Bacha na przykładzie koncertów BWV 593, BWV 978, BWV 1065   79
 • Anna Sieczka, Balety Rosyjskie Sergiusza Diagilewa   115
 • Magdalena Gaisek, Postawa estetyczno-artystyczna Tadeusza Machla wobec tradycji i idei awangardy   162
 • Urszula Mieszkieło, Próba wykorzystania ogólnej teorii systemów do analizy muzyki filmowej   184

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pliki do pobrania
pdf
Młoda Muzykologia 2008 - Okładka
pdf
Młoda Muzykologia 2008 - Spis treści
pdf
Młoda Muzykologia 2008 - Od redakcji
pdf
Młoda Muzykologia 2008 - Anna Bywalec-Fojcik, Śpiew ozdobny w monodiach Johannesa Hieronimusa Kapspergera z Libro primo di mottetti passeggiati... (Rzym 1612)
pdf
Młoda Muzykologia 2008 - Maciej Jochymczyk, Uwagi na marginesie wydania Requiem Damiana Stachowicza pod red. Tadeusza Maciejewskiego
pdf
Młoda Muzykologia 2008 - Katarzyna Korpanty, Jan Sebastian Bach i retoryka. Analiza muzyczno-retoryczna kantaty Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem BWV 159
pdf
Młoda Muzykologia 2008 - Katarzyna Korpanty, Teksty religijnych kantat Jana Sebastiana Bacha i źródła ich inspiracji. Religijna poezja kantatowa Picandra
pdf
Młoda Muzykologia 2008 - Anna Brejta, Transkrypcje w twórczości Jana Sebastiana Bacha na przykładzie koncertów BWV 593, BWV 978, BWV 1065
pdf
Młoda Muzykologia 2008 - Anna Sieczka, Balety Rosyjskie Sergiusza Diagilewa
pdf
Młoda Muzykologia 2008 - Magdalena Gaisek, Postawa estetyczno-artystyczna Tadeusza Machla wobec tradycji i idei awangardy
pdf
Młoda Muzykologia 2008 - Urszula Mieszkieło, Próba wykorzystania ogólnej teorii systemów do analizy muzyki filmowej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spis treści

 • Od Redakcji   5
 • Magdalena Wąsowska, Gwendoline Emmanuela Chabriera   7
 • Agnieszka Kubiak, Dix pièces pittoresques Emmanuela Chabriera   51
 • Anna Kandzior-Zug, Muzyka francuska w krakowskim repertuarze koncertowym i operowym w latach 1914–1918   84
 • Marta Sajdek, Akcje koncertowe krakowskiego Towarzystwa Muzycznego w ostatnich latach XIX wieku   111
 • Anna Kandzior-Zug, Bibliografia wydanych w Polsce w latach 1998–2008 publikacji na temat twórczości muzycznej i myśli o muzyce we Francji   138

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pliki do pobrania
pdf
Młoda Muzykologia 2009 - Okładka
pdf
Młoda Muzykologia 2009 - Spis treści
pdf
Młoda Muzykologia 2009 - Od Redakcji
pdf
Młoda Muzykologia 2009 - Magdalena Wąsowska, Gwendoline Emmanuela Chabriera
pdf
Młoda Muzykologia 2009 - Agnieszka Kubiak, Dix pièces pittoresques Emmanuela Chabriera
pdf
Młoda Muzykologia 2009 - Anna Kandzior-Zug, Muzyka francuska w krakowskim repertuarze koncertowym i operowym w latach 1914–1918
pdf
Młoda Muzykologia 2009 - Marta Sajdek, Akcje koncertowe krakowskiego Towarzystwa Muzycznego w ostatnich latach XIX wieku
pdf
Młoda Muzykologia 2009 - Anna Kandzior-Zug, Bibliografia wydanych w Polsce w latach 1998–2008 publikacji na temat twórczości muzycznej i myśli o muzyce we Francji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spis treści

 • Od Redakcji   5
 • Marek Bebak, Zastosowanie metody graficzno-porównawczej w badaniach muzykologicznych na przykładzie warsztatu skryptorskiego Macieja Arnulfa Miskiewicza   7
 • Barbara Wróbel, Vesperae de Sanctis J. Staromieyskiego – charakterystyka dzieła   29
 • Karolina Szarysz, Litaniae in D Jacka Szczurowskiego   53
 • Natalia Szyndlarewicz, Miniatura fortepianowa Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego jako przykład twórczości
 • należącej do XIX-wiecznego nurtu salonowego   85
 • Michał Lewicki, Wydawnictwa nutowe krakowskiej oficyny Juliusza Wildta   107
 • Małgorzata Jabłońska, Cykl fortepianowy Goyescas Enrique Granadosa w kontekście idei correspondance des arts i muzyki narodowej   117
 • Michał Piekoszewski, Radiowe recitale I. J. Paderewskiego z 1938 i 1939 roku utrwalone na płytach w kontekście innych radiowych koncertów pianisty   139

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pliki do pobrania
pdf
Młoda Muzykologia 2013 - Okładka
pdf
Młoda Muzykologia 2013 - Spis treści
pdf
Młoda Muzykologia 2013 - Od redakcji
pdf
Młoda Muzykologia 2013 - Marek Bebak, Zastosowanie metody graficzno-porównawczej w badaniach muzykologicznych na przykładzie warsztatu skryptorskiego Macieja Arnulfa Miskiewicza
pdf
Młoda Muzykologia 2013 - Barbara Wróbel, Vesperae de Sanctis J. Staromieyskiego – charakterystyka dzieła
pdf
Młoda Muzykologia 2013 - Karolina Szarysz, Litaniae in D Jacka Szczurowskiego
pdf
Młoda Muzykologia 2013 - Natalia Szyndlarewicz, Miniatura fortepianowa Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego jako przykład twórczości należącej do XIX-wiecznego nurtu salonowego
pdf
Młoda Muzykologia 2013 - Michał Lewicki, Wydawnictwa nutowe krakowskiej oficyny Juliusza Wildta
pdf
Młoda Muzykologia 2013 - Małgorzata Jabłońska, Cykl fortepianowy Goyescas Enrique Granadosa w kontekście idei correspondance des arts i muzyki narodowej
pdf
Młoda Muzykologia 2013 - Michał Piekoszewski, Radiowe recitale I. J. Paderewskiego z 1938 i 1939 roku utrwalone na płytach w kontekście innych radiowych koncertów pianisty