Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spis treści

 • Od redakcji   5
 • Anna Bywalec-Fojcik, Śpiew ozdobny w monodiach Johannesa Hieronimusa Kapspergera z Libro primo di mottetti passeggiati... (Rzym 1612)   7
 • Maciej Jochymczyk, Uwagi na marginesie wydania Requiem Damiana Stachowicza pod red. Tadeusza Maciejewskiego   26
 • Katarzyna Korpanty, Jan Sebastian Bach i retoryka. Analiza muzyczno-retoryczna kantaty Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem BWV 159   36
 • Katarzyna Korpanty, Teksty religijnych kantat Jana Sebastiana Bacha i źródła ich inspiracji. Religijna poezja kantatowa Picandra   62
 • Anna Brejta, Transkrypcje w twórczości Jana Sebastiana Bacha na przykładzie koncertów BWV 593, BWV 978, BWV 1065   79
 • Anna Sieczka, Balety Rosyjskie Sergiusza Diagilewa   115
 • Magdalena Gaisek, Postawa estetyczno-artystyczna Tadeusza Machla wobec tradycji i idei awangardy   162
 • Urszula Mieszkieło, Próba wykorzystania ogólnej teorii systemów do analizy muzyki filmowej   184

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pliki do pobrania
pdf
Okładka
pdf
Spis treści
pdf
Od redakcji
pdf
Anna Bywalec-Fojcik, Śpiew ozdobny w monodiach Johannesa Hieronimusa Kapspergera z Libro primo di mottetti passeggiati... (Rzym 1612)
pdf
Maciej Jochymczyk, Uwagi na marginesie wydania Requiem Damiana Stachowicza pod red. Tadeusza Maciejewskiego
pdf
Katarzyna Korpanty, Jan Sebastian Bach i retoryka. Analiza muzyczno-retoryczna kantaty Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem BWV 159
pdf
Katarzyna Korpanty, Teksty religijnych kantat Jana Sebastiana Bacha i źródła ich inspiracji. Religijna poezja kantatowa Picandra
pdf
Anna Brejta, Transkrypcje w twórczości Jana Sebastiana Bacha na przykładzie koncertów BWV 593, BWV 978, BWV 1065
pdf
Anna Sieczka, Balety Rosyjskie Sergiusza Diagilewa
pdf
Magdalena Gaisek, Postawa estetyczno-artystyczna Tadeusza Machla wobec tradycji i idei awangardy
pdf
Urszula Mieszkieło, Próba wykorzystania ogólnej teorii systemów do analizy muzyki filmowej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spis treści

 • Od Redakcji   5
 • Magdalena Wąsowska, Gwendoline Emmanuela Chabriera   7
 • Agnieszka Kubiak, Dix pièces pittoresques Emmanuela Chabriera   51
 • Anna Kandzior-Zug, Muzyka francuska w krakowskim repertuarze koncertowym i operowym w latach 1914–1918   84
 • Marta Sajdek, Akcje koncertowe krakowskiego Towarzystwa Muzycznego w ostatnich latach XIX wieku   111
 • Anna Kandzior-Zug, Bibliografia wydanych w Polsce w latach 1998–2008 publikacji na temat twórczości muzycznej i myśli o muzyce we Francji   138

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pliki do pobrania
pdf
Okładka
pdf
Spis treści
pdf
Od Redakcji
pdf
Magdalena Wąsowska, Gwendoline Emmanuela Chabriera
pdf
Agnieszka Kubiak, Dix pièces pittoresques Emmanuela Chabriera
pdf
Anna Kandzior-Zug, Muzyka francuska w krakowskim repertuarze koncertowym i operowym w latach 1914–1918
pdf
Marta Sajdek, Akcje koncertowe krakowskiego Towarzystwa Muzycznego w ostatnich latach XIX wieku
pdf
Anna Kandzior-Zug, Bibliografia wydanych w Polsce w latach 1998–2008 publikacji na temat twórczości muzycznej i myśli o muzyce we Francji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spis treści

 • Od Redakcji   5
 • Marek Bebak, Zastosowanie metody graficzno-porównawczej w badaniach muzykologicznych na przykładzie warsztatu skryptorskiego Macieja Arnulfa Miskiewicza   7
 • Barbara Wróbel, Vesperae de Sanctis J. Staromieyskiego – charakterystyka dzieła   29
 • Karolina Szarysz, Litaniae in D Jacka Szczurowskiego   53
 • Natalia Szyndlarewicz, Miniatura fortepianowa Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego jako przykład twórczości
 • należącej do XIX-wiecznego nurtu salonowego   85
 • Michał Lewicki, Wydawnictwa nutowe krakowskiej oficyny Juliusza Wildta   107
 • Małgorzata Jabłońska, Cykl fortepianowy Goyescas Enrique Granadosa w kontekście idei correspondance des arts i muzyki narodowej   117
 • Michał Piekoszewski, Radiowe recitale I. J. Paderewskiego z 1938 i 1939 roku utrwalone na płytach w kontekście innych radiowych koncertów pianisty   139

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pliki do pobrania
pdf
Okładka
pdf
Spis treści
pdf
Od redakcji
pdf
Marek Bebak, Zastosowanie metody graficzno-porównawczej w badaniach muzykologicznych na przykładzie warsztatu skryptorskiego Macieja Arnulfa Miskiewicza
pdf
Barbara Wróbel, Vesperae de Sanctis J. Staromieyskiego – charakterystyka dzieła
pdf
Karolina Szarysz, Litaniae in D Jacka Szczurowskiego
pdf
Natalia Szyndlarewicz, Miniatura fortepianowa Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego jako przykład twórczości należącej do XIX-wiecznego nurtu salonowego
pdf
Michał Lewicki, Wydawnictwa nutowe krakowskiej oficyny Juliusza Wildta
pdf
Małgorzata Jabłońska, Cykl fortepianowy Goyescas Enrique Granadosa w kontekście idei correspondance des arts i muzyki narodowej
pdf
Michał Piekoszewski, Radiowe recitale I. J. Paderewskiego z 1938 i 1939 roku utrwalone na płytach w kontekście innych radiowych koncertów pianisty