Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Michał Jaczyński

mgr Michał Jaczyński

Michał Jaczyński ukończył z wyróżnieniem studia w Instytucie Muzykologii UJ w 2015 roku. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii kultury muzycznej XIX i XX wieku, a także obecności muzyki żydowskiej w powszechnej kulturze Europy Środkowej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. To ostatnie zagadnienie jest tematem jego dysertacji doktorskiej, którą przygotowuje pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Dziadek w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UJ. W Instytucie Muzykologii zatrudniony od 2017 roku.  

 

Zob. również: jagiellonian.academia.edu/michaljaczynski

Publikacje

Książki

 • Michał Jaczyński, Recepcja twórczości Władysława Żeleńskiego w latach 1857–1939, Kraków: Musica Iagellonica, 2017.

 

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

 • Michał Jaczyński, Moniuszko w kulturze żydowskiej – historia w trzech odsłonach, [w:] Życie – Twórczość – Konteksty. Eseje o Stanisławie Moniuszce, red. M. Dziadek, Warszawa 2019, s. 271–291.
 • Michał Jaczyński, Pieśń żydowska na estradach koncertowych Pragi Czeskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, „Muzyka” 2018, nr 2 (249), s. 27­–42.
 • Magdalena Dziadek, Michał Jaczyński, „Nieobliczalna głowa” – Gustav Mahler w oczach swoich współczesnych, [w:] Kontrinterpretacje, red. E. Suszek, M. Piotrowska-Grot, A. Świeściak, Kraków 2018, s. 147–158.
 • Michał Jaczyński, Representatives of the New Jewish School on the Stages of Interwar Prague, „Czech and Slovak Journal of Humanities. Musicologica” 2 (2017), s. 59–69.
 • Michał Jaczyński, The Presence of Jewish Music in the Musical Life of Interwar Prague, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” 34 (2017), s. 115–133.
 • Michał Jaczyński, Muzyka kameralna Władysława Żeleńskiego w świetle źródeł prasowych, [w:] red. G. Mania, P. Różański, Władysław Żeleński i krakowski salon muzyczny: tożsamość kulturowa w czasach braku państwowości, Kraków 2017, s. 105–126.
 • Magdalena Dziadek, Michał Jaczyński, Występy Sergiusza Rachmaninowa w Polsce, „Edukacja Muzyczna. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” 2016, nr 11, s. 85–101. 
 • Michał Jaczyński, Max Brod as a Music Critic, „Musicologica Olomucensia” 23 (2016), s. 81–100.
 • Michał Jaczyński, Konrad Wallenrod Władysława Żeleńskiego, Wagner i „sprawa polska” – konteksty lwowskiej prapremiery utworu w 1885 roku, [w:] „Krytyka muzyczna. Krytyka operowa”, red. M. Bristiger, R. Ciesielski, Zielona Góra 2016, s. 59–78.
 • Michał Jaczyński, Wykonania muzyki Władysława Żeleńskiego w Wiedniu, „Edukacja Muzyczna. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” X (2015), s. 163–180.
 • Michał Jaczyński, Muzyka klasyczna a media społecznościowe: nowa perspektywa relacji twórca – odbiorca muzyki, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” nr 4 (2015), s. 11–27.
 • Michał Jaczyński, Muzyka soul – geneza, historia, uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz rodzaje inspiracji tym stylem w twórczości rodzimej, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” 24 (2015), s. 46–68.
 • Michał Jaczyński, Wczesny okres twórczości Władysława Żeleńskiego w oczach polskich krytyków muzycznych, „Aspekty Muzyki” 4 (2014), s. 121–146.
 • Michał Jaczyński, Władysław Żeleński w Pradze, „Edukacja Muzyczna. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” IX (2014), s. 63–77.

 

Recenzje

 • Michał Jaczyński, Władysław Żeleński, „Goplana”. Opera romantyczna w trzech aktach. Partytura orkiestrowa (Wien 1897), wyd. faksymilowe, wyd. i wstępem opatrzył Grzegorz Zieziula, Warszawa 2016, „Muzyka” 2018, nr 4 (251), s. 129­–136.