Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Bożena Lewandowska

dr Bożena Lewandowska

email

Biogram

Bożena Lewandowska ukończyła studia w zakresie muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, tu też uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy poświęconej pieśniom ludowym polskiej Orawy. Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej prowadzi szeroką działalność na rzecz zachowania tradycyjnej kultury muzycznej, m.in. uczestnicząc jako juror przeglądów i festiwali folklorystycznych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół muzyki ludowej górali polskich Karpat, muzyki folkowej oraz muzycznego folkloru miejskiego.

Wybrane publikacje

Książki

 • Bibliografia kultury muzycznej górali polskich Karpat, Musica Iagellonika, Kraków 2007.
 • Pieśni z Orawy (wspólnie z Józefem Kąsiem),  Musica Iagellonika, Kraków 2007.
 • Wesele orawskie dawniej i dziś (wspólnie z Józefem Kąsiem), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2010.

Artykuły

 • Folklor muzyczny [Górali Babiogórskich], w: Kultura ludowa Górali Babiogórskich, red. U. Janicka Krzywda, Kraków 2010, s. 335-346.
 • Folklor muzyczny [Górali Orawskich], w: Kultura ludowa Górali Orawskich, red. U. Janicka Krzywda, Kraków 2011, s. 347-366.
 • Tradycyjne instrumenty muzyczne w polskiej muzyce folkowej, w: Instrumenty muzyczne w tradycji ludowej i folkowej, red. Zbigniew J.Przerembski, Zakopane 2011.
 • Pisni polskich chasidiv, w: Rodina Kolessiw- Spadkojemnist Naukowo-Misteckich Tradicij [The Kolessas: The Succerssion of Scholarly and Artistic Traditions], Lviv 2013, s. 568-576;
 • Folklor miejski w zbiorach Oskara Kolberga, w: Ja daję właśnie materiał…  O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę jego urodzin, red. E. Antyborzec, Poznań 2015, 273-285.
 • Śpiewy religijne na Śląsku Cieszyńskim, ”Ethnologia Europea Centralis”, nr 12, 2015 s. 118-138. 
 • Czy grają dziś kapele podwórkowe? „Musicologia Wratislaviensia”, nr 12, 2015, s. 119-129.
 • Pieśni religijne katolików i luteran na terenie Śląska Cieszyńskiego, w: Kulturowe wymiary pogranicza, red. B. Lewandowska, Zakopane 2016, s. 65-78.
 • Folklor zawodowy w zbiorach i opracowaniach Adolfa Dygacza, w: Almanach muzykologii krakowskiej: 1911-2011, Kraków 2016, s. 465-475.
 • Śpiew i taniec w tradycji chasydów z Lelowa, w: Taniec w kulturze, red. Z. J. Przerembski, s. 37-45, Zakopane 2017.
 • Wątki muzyczne w pieśniach górniczych ze zbiorów Adolfa Dygacza, „Ethnologia Europae Centralis”, nr 14, 2017, s.38-60.
 • Pierwsza wojna światowa w tekstach folkloru i piosenkach żołnierskich, „Ethnologia Europae Centralis”, nr 15, 2018, s.93-112.
 • Historical and war threads in urban folklore songs, “Musica Iagellonica”, vol.10, 2019, s. 65-80.
 • Obrzęd weselny na Orawie. Problematyka zmiany; w: Wesele: między przeszłością a teraźniejszością; red. Z. J. Przerembski; Zakopane 2020, s. 7-18.