Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Bożena Lewandowska

dr Bożena Lewandowska

Bożena Lewandowska ukończyła studia w zakresie muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, tu też uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy poświęconej pieśniom ludowym polskiej Orawy. Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej prowadzi szeroką działalność na rzecz zachowania tradycyjnej kultury muzycznej, m.in. uczestnicząc jako juror przeglądów i festiwali folklorystycznych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół muzyki ludowej górali polskich Karpat, muzyki folkowej oraz muzycznego folkloru miejskiego.

Wybrane publikacje

Książki

 • Bibliografia kultury muzycznej górali polskich Karpat, Musica Iagellonika, Kraków 2007.
 • Pieśni z Orawy (wspólnie z Józefem Kąsiem),  Musica Iagellonika, Kraków 2007.
 • Wesele orawskie dawniej i dziś (wspólnie z Józefem Kąsiem), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2010.

Artykuły

 • Folklor muzyczny [Górali Babiogórskich], w: Kultura ludowa Górali Babiogórskich, red. U. Janicka Krzywda, Kraków 2010, s. 335-346.
 • Folklor muzyczny [Górali Orawskich], w: Kultura ludowa Górali Orawskich, red. U. Janicka Krzywda, Kraków 2011, s. 347-366.
 • Tradycyjne instrumenty muzyczne w polskiej muzyce folkowej, w: Instrumenty muzyczne w tradycji ludowej i folkowej, red. Zbigniew J.Przerembski, Zakopane 2011.
 • Pisni polskich chasidiv, w: Rodina Kolessiw- Spadkojemnist Naukowo-Misteckich Tradicij [The Kolessas: The Succerssion of Scholarly and Artistic Traditions], Lviv 2013, s. 568-576;
 • Folklor miejski w zbiorach Oskara Kolberga, w: Ja daję właśnie materiał…  O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę jego urodzin, red. E. Antyborzec, Poznań 2015, 273-285.
 • Śpiewy religijne na Śląsku Cieszyńskim, ”Ethnologia Europea Centralis”, nr 12, 2015 s. 118-138. 
 • Czy grają dziś kapele podwórkowe? „Musicologia Wratislaviensia”, nr 12, 2015, s. 119-129.
 • Pieśni religijne katolików i luteran na terenie Śląska Cieszyńskiego, w: Kulturowe wymiary pogranicza, red. B. Lewandowska, Zakopane 2016, s. 65-78.
 • Folklor zawodowy w zbiorach i opracowaniach Adolfa Dygacza, w: Almanach muzykologii krakowskiej: 1911-2011, Kraków 2016, s. 465-475.
 • Śpiew i taniec w tradycji chasydów z Lelowa, w: Taniec w kulturze, red. Z. J. Przerembski, s. 37-45, Zakopane 2017.
 • Wątki muzyczne w pieśniach górniczych ze zbiorów Adolfa Dygacza, „Ethnologia Europae Centralis”, nr 14, 2017, s.38-60.
 • Pierwsza wojna światowa w tekstach folkloru i piosenkach żołnierskich, „Ethnologia Europae Centralis”, nr 15, 2018, s.93-112.
 • Historical and war threads in urban folklore songs, “Musica Iagellonica”, vol.10, 2019, s. 65-80.
 • Obrzęd weselny na Orawie. Problematyka zmiany; w: Wesele: między przeszłością a teraźniejszością; red. Z. J. Przerembski; Zakopane 2020, s. 7-18.