Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Jakub Kubieniec, prof. UJ

Jakub Kubieniec ukończył studia w Instytucie Muzykologii UJ. Na UJ uzyskał również doktorat (2001) i habilitację (2014). Jego zainteresowania badawcze to: muzyka średniowiecza i renesansu, chorał łaciński, historia liturgii, a także kodykologia i paleografia.

Zob. także: https://jagiellonian.academia.edu/jakubkubieniec

Ważniejsze publikacje

  • Corpus antiphonalium officii - Ecclesiarum centralis Europae, VIII/A: Kraków (Temporale), Budapest 2018
  • Longing for Milan?: Ambrosian chants in a Breviary from Kraków, Studi Gregoriani 34 (2018), s. 107-122
  • "Commemoratio": sposoby prezentacji i wykorzystania przeszłości w liturgii, w: Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, t. 1, Warszawa 2018, s. 545-606
  • Oficjum o św. Wacławie Gloriose Dei martyr / The Office fot St. Wenceslaus Gloriose Dei martyr, «Musica in Ecclesia Cathedrali Cracoviensi Audita» 6, Kraków 2017 (edycja)
  • Polskie oficjum o św. Jakubie Starszym, Muzyka 62 (2017), nr 3, s. 11-21
  • Oficjum i msza o św. Janie Jałmużniku / The office and the mass for St. John the Almsgiver, «Musica in Ecclesia Cathedrali Cracoviensi Audita» 4, Kraków 2016 (edycja)
  • Bogurodzica dysydentów, w: Almanach muzykologii krakowskiej: 1911-2011, red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Zofia Fabiańska, Andrzej Sitarz, Kraków 2016, s. 629-649
  • Oficjum o św. Stanisławie / The office for St. Stanislaus, «Musica in Ecclesia Cathedrali Cracoviensi Audita» 2, Kraków 2015 (edycja)
  • Secundum consuetudinem: śpiew godzin kanonicznych w średniowiecznej metropolii gnieźnieńskiej, Kraków 2013